Verpleegkundigen lopen in de gang

Acute pijn service team (APS)

Makkelijk was het niet, maar het behaalde diploma is een mooie beloning na hard werken. Jessica Kappert, Ina Harterink, Maikel Hergers en Leonie Tenhagen werken als anesthesiemedewerker bij ZGT en volgden afgelopen jaar de opleiding Medewerker Acute Pijn Service (APS) aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Nu de opleiding is afgerond, liggen er mooie kansen om hun kennis in te zetten en patiënten te helpen bij pijnproblematiek.

Acute pijn servive team


In korte tijd veel doen

Naast het werk als anesthesiemedewerker biedt ZGT ruimte om nevenactiviteiten op te pakken, zoals de Acute Pijn Service (APS). Hiermee is ZGT in 2007 gestart. Om als APS-medewerker aan de slag te gaan, was het voorheen voldoende om een aantal eNursing modules te volgen. Vervolgens ging je aan de slag. Tegenwoordig eist de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat je de opleiding Medewerker Acute Pijn Service volgt (van 200 studie-uren). De helft van alle APS-medewerkers binnen de organisatie moeten deze opleiding met goed resultaat gevolgd hebben.

“We werkten samen met collega’s van ziekenhuizen uit het hele land.”


”In korte tijd moesten we veel doen”, vertelt Jessica. “De opleiding bestond uit het volgen van zeven eNursings, het maken van verschillende open boek toetsen, het uitwerken van verschillende casussen en een literatuurstudie. Ook maakten we een groepsopdracht. We werkten samen met collega’s van ziekenhuizen uit het hele land. Ook hadden we veel gastdocenten, dat was heel leuk. Met allemaal verschillende disciplines; pijn bij kinderen, gehandicapten, ouderen.”


Breder kijken en bruggen leggen

Ondanks de vele studie-uren, was de inhoud van de studie een mooie uitdaging voor het team van anesthesiemedewerkers. “De opleiding zoals die nu is, is volgens de nieuwe richtlijn klinisch redeneren. Wij als anesthesiemedewerkers die al zoveel jaren in het vak zitten, zijn niet opgeleid met klinisch redeneren. Dus dat was nieuw voor ons. En juist dat is de toegevoegde waarde van de opleiding’’, vertelt Jessica. “Je leert breder kijken en bruggen leggen naar andere disciplines. Dat is eigenlijk ook de bedoeling. De acute pijnservice als een totale pijnservice waarbij meerdere disciplines betrokken zijn. Zo kun je je verder verdiepen in een patiënt, met andere disciplines overleggen, en het juiste plan maken.”


Interessante combinatie van werkzaamheden

Een belangrijke taak van de anesthesiemedewerker is het beoordelen en bestrijden van pijn tijdens het operatieproces. Jessica vertelt: “Op de operatiekamer zie en help je elke dag andere patiënten. De ene dag heb je kleine kinderen, de andere dag oudere patiënten. De ene patiënt is heel gezond, de andere patiënt heeft allerlei aandoeningen. Daarbij komt dat pijn heel ingewikkeld is. Je hebt verschillende soorten pijn. Je leert gaandeweg dat je meerdere pijnreceptoren hebt en dat je met de verscheidenheid aan medicatie wat kunt betekenen voor de patiënt. Dit alles maakt het werk juist zo interessant en uitdagend. Je hebt te maken met meerdere disciplines en er is geen standaard protocol.”

“Het is heel mooi als je patiënten weer ziet lachen en vooruit ziet gaan in hun herstel naar huis.”


Om naast het werk als anesthesiemedewerker de APS te doen, is een interesse in postoperatieve pijn en alles wat dat kan beïnvloeden wel handig. Jessica vertelt: “Het is een interessante combinatie van werkzaamheden. Het werk van de anesthesiemedewerker wordt gedaan voor, tijdens en direct na een operatie. Als APS-medewerker is het fijn om patiënten een aantal dagen te blijven volgen, om zo ook hun herstel te zien en te bevorderen. Het is heel mooi als je patiënten weer ziet lachen en vooruit ziet gaan in hun herstel naar huis.”