Verblijf in het ziekenhuis

Babetje

Op deze pagina lees je alles over je verblijf in het ziekenhuis.

Overnachten

Als je in het ziekenhuis moet overnachten, mag een van je ouders of verzorgers ook blijven slapen.

Wat bieden we

In ZGT hebben we free WIFI voor je ter beschikking. Je kunt bij je bed TV kijken of internetten op de iPad van het ziekenhuis.  Als je je eigen telefoon/laptop/iPad bij je hebt is het wel je eigen verantwoordelijkheid.

Bezoek

Je kunt bezoek ontvangen in het ziekenhuis. Eventueel kun je met je bezoek ook naar het bezoekersrestaurant of naar de ouderkamer. Overleg even met de verpleegkundige of dit kan.  Zie voor bezoektijden contactinformatie.