Astmapolikliniek

Babetje

Bij astma is er sprake van een chronische ontsteking van de luchtwegen. Ongeveer één op de tien kinderen heeft hier last van. Door de ontsteking worden de slijmvliezen in de luchtwegen dikker. Spiertjes rondom de luchtwegen trekken samen en de slijmvliezen gaan meer slijm en vocht produceren. Daardoor wordt de doorgang voor de lucht kleiner dan normaal. En dat kan zorgen voor de volgende klachten:

 • kortademigheid
 • een piepende, zagende of brommende ademhaling
 • hoesten, soms met opgeven van slijm
 • volzitten met slijm

Bij het ontwikkelen van astma spelen erfelijke factoren een rol. Hoe dit precies verloopt, is nog niet duidelijk. Wel weten we dat de kans dat een kind astma of een allergie krijgt, toeneemt als een of beide ouders het ook hebben.

Verwijzing van de huisarts

Heeft uw kind luchtwegproblemen? Ga dan eerst naar uw huisarts. Die kan u doorverwijzen naar de kinderarts. De kinderarts probeert vast te stellen of uw kind astma heeft. Dat is niet altijd eenvoudig. Bij jonge kinderen kunnen de symptomen van astma namelijk op meerdere aandoeningen wijzen. Als de arts vermoedt dat uw kind astma heeft, adviseert hij u om een afspraak te maken met de astmaverpleegkundige. Aansluitend kunt u met uw kind naar de astmapolikliniek.

Medewerkers van de astmapolikliniek

Er werken artsen en medewerkers met verschillende disciplines op de astmapolikliniek. Zij werken samen bij de behandeling van uw kind.

Medisch specialisten

Alle kinderartsen van ZGT zien kinderen met astma. Kinderarts mw. M. van Hillo neemtn deel aan een multidisciplinair kinderastmateam.

Kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen met luchtwegproblemen en inspanningsgebonden klachten met therapie die helemaal op hen gericht is. Die therapie bestaat onder andere uit ademhalings- en ontspanningsoefeningen.

Kinderastmaverpleegkundige

Een kinderastmaverpleegkundige werkt op de afdeling kind en tiener en op de polikliniek. De astmaverpleegkundige adviseert, begeleidt en geeft voorlichting en assistentie bij de behandeling. Zij verzorgt samen met de verpleegkundig specialist en de kinderarts het astmaspreekuur. De astmaverpleegkundige heeft regelmatig contact met de behandelend kinderarts. Als uw kind onder behandeling is, krijgt u van de astmaverpleegkundige informatie over:

 • astma
 • leefregels
 • onderzoeken die uw kind krijgt
 • medicijngebruik (goed inhaleren)
 • herkennen en registreren van klachten
 • wat te doen bij toename van de klachten
 • aanpassingen in uw huis (saneren)

Longfunctielaborant

De longfunctielaborant onderzoekt of de longen van uw kind nog goed werken.

Dermatologieverpleegkundige

Enkele kinderen die astma hebben, hebben ook last van eczeem. De dermatologieverpleegkundige behandelt kinderen met eczeem in samenwerking met de dermatologen.

Spreekuur/bereikbaarheid

Het astmaspreekuur voor kinderen in ZGT is elke maandag en om de week op maandagmiddag op route 0.11 ziekenhuislocatie Hengelo. Dinsdags om de week, in de oneven weken, is het astmaspreekuur voor kinderen op route 0.11 ziekenhuislocatie Almelo. Het maken van een afspraak verloopt via het secretariaat kinderpolikliniek ZGT telefoonnummer 088 708 3120. De astmapolikliniek is bereikbaar via e-mail: kinderastmapoli@zgt.nl

Cursus ‘Astma, thuis en op school’

Heeft uw kind astma? Dan kan dat veel effect hebben op het dagelijks leven. Daarom organiseert ZGT regelmatig de cursus 'Astma, thuis en op school' voor kinderen van acht tot twaalf jaar. Tijdens deze cursus leren kinderen van een fysiotherapeut en een astmaverpleegkundige hoe ze beter kunnen omgaan met astma in dagelijkse situaties. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Uit onderzoek blijkt dat de cursus een positief effect heeft op de zelfverzekerdheid en het zelfvertrouwen van kinderen. Bovendien vermindert het schoolverzuim door de cursus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ons mailadres: kinderastmapoli@zgt.nl

Meer informatie over astma