Plas- en poeppolikliniek/continentie polikliniek voor kinderen

Edje

Het zindelijk worden van uw kind gaat niet altijd vanzelf. Soms lukt het gewoonweg niet. Er zijn veel kinderen en jongeren die plas- en/of poepongelukjes hebben. We spreken van incontinentie van urine als kinderen ongewild overdag en ’s nachts urine verliezen. Dat kan komen doordat zij hun blaas- en bekkenbodemspieren verkeerd gebruiken. Ook kinderen met herhaaldelijke urineweginfecties hebben baat bij begeleiding van hun plastechniek.  Als kinderen vanaf zes jaar alleen ’s nachts urine verliezen, spreken we van bedplassen. Kinderen kunnen ook last hebben van incontinentie van ontlasting. Dan kunnen ze hun ontlasting niet goed ophouden. Maar het kan ook juist zijn dat kinderen hun ontlasting te lang ophouden. Dat noemen we obstipatie.

Plas- en poepproblemen zijn niet alleen voor het kind vervelend, maar ook voor de ouders. Op de plas- en poeppolikliniek begeleiden wij kinderen tussen de drie en achttien jaar met problemen als natte (of poep) broeken overdag, herhaaldelijke blaasontstekingen, obstipatie, poepangst, bedplassen.

Verwijzing van de huisarts

Heeft uw kind problemen met plassen en/of poepen? Gaat u dan eerst met uw kind naar de huisarts. De huisarts verwijst u door naar een kinderarts. Als de kinderarts denkt dat het nodig is, verwijst hij uw kind door naar de urotherapeut bij de plas- en poeppolikliniek.

Hoe verloopt de behandeling?

U hebt een intake gesprek bij de urotherapeut. Tijdens dit gesprek wordt het probleem besproken aan de hand van de ingevulde vragenlijst. Het kind mag indien hij/zij dit kan op het flow toilet plassen. Vervolgens wordt er met de echo bekeken of de blaas leeg is. Er wordt met u en uw kind een behandelplan besproken. Dat kan zijn deelnemen aan een plas/poepklas, opvolgen van adviezen, medicatie, plas- en poeptrainingen en droge bed training.

Meestal kan de behandeling poliklinsch plaatsvinden. U komt dan langs op het spreekuur. Soms is een opname in het ziekenhuis beter voor de behandeling van uw kind. Dit wordt met u en uw kind besproken. De behandeling is intensief voor u en uw kind. Daarom is het belangrijk dat u als ouders gemotiveerd bent de behandeling samen met uw kind te doen.

Wie zijn er nog meer betrokken bij de continentie polikliniek

Naast de urotherapeut zijn ook de kinderarts, uroloog, psycholoog en kinderbekkenfysiotherapeut betrokken bij de behandeling. Zo nodig wordt het probleem van uw kind in multidisciplinair verband besproken.

Spreekuur/bereikbaarheid

U vindt de plas- en poeppolikliniek/continentiepolikliniek voor kinderen in ZGT op route 0.11 ziekenhuislocatie Hengelo. Wanneer u een afspraak heeft kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Wij zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag onder telefoonnummer 088 708 53 15 of via e-mail: plasenpoeppoli@zgt.nl.

Ziekenhuislocatie Hengelo Kindergeneeskunde, polikliniek & afdeling kind en tiener

  • Bezoektijden

    Bezoektijden: In overleg met kind en ouder

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 546, 7550 AM Hengelo