Schisis spreekuur

Edje

Op de polikliniek kindergeneeskunde worden kinderen met een Schisis voor kindergeneeskundige follow up gezien door kinderarts mw. E.J. van der Gaag. Daarnaast is er een keer per maand een bijeenkomst van het Schisis team Twente (Victor Veau stichting) op de polikliniek kaakchirurgie waar de kinderen multidisciplinair worden beoordeeld. Meer informatie over het Schisis team Twente vindt u hier.  

Operaties vinden in ZGT plaats, waarbij kinderen op de afdeling kind en tiener in Almelo worden opgenomen.

 

Spreekuur/bereikbaarheid

Kinderarts mw. E.J. van der Gaag heeft meerdere dagen per week spreekuur voor kinderen in ZGT op route 0.11 ziekenhuislocatie Hengelo & route 0.12 ziekenhuislocatie Almelo. Het maken van een afspraak verloopt via het secretariaat kinderpolikliniek ZGT telefoonnummer 088 708 3120.