Machtigen MijnZGT

Edje

Op MijnZGT, het patiëntenportaal van ZGT, kunnen patiënten inloggen op delen van hun medische dossier. Vanaf het 12e jaar mag uw kind zelf inloggen en tot het 16e jaar van uw kind kunt u als ouder een machtiging aanvragen. Als ouder kunt u delen van het medisch dossier van uw kind inzien. Dat dit kan, betekent niet dat het ook moet. Er kan informatie in staan die voor uw kind te complex of belastend is. Wij raden u daarom aan om met uw kind te bespreken hoe uw kind en u het portaal willen gebruiken.

0 tot 12 jaar > alleen voor ouders

Is uw kind jonger dan 12 jaar, dan heeft u als ouder toegang tot het portaal. Als ouders kunt u inloggen op het dossier van uw kind, als wij u daarvoor machtigen. U kunt deze machtiging aanvragen bij de poli waar uw kind in behandeling is.

12 tot 16 jaar > voor kind en ouders

Vanaf 12 jaar mogen kinderen zelf op MijnZGT inloggen. Ze mogen nu ook zelf beslissen of u als ouders in hun dossier mogen kijken. Het is goed om hier samen met uw kind afspraken over te maken. Als uw kind u online toegang tot zijn of haar dossier op MijnZGT wil verlenen, dan kunt u een machtiging aanvragen bij de poli waar uw kind in behandeling is.

16 jaar en ouder > alleen voor het kind

Vanaf 16 jaar mag alleen de patiënt zijn of haar eigen dossier op MijnZGT bekijken. Als u voorheen toegang tot het dossier van uw kind had op Mijn ZGT, vervalt dit automatisch op de 16e verjaardag van uw kind.

Inloggen met DigiD

MijnZGT is online te bereiken via de mobiel, tablet of pc. Om het inloggen zo veilig mogelijk te maken, moet u inloggen met uw persoonlijke DigiD met sms-controle of de DigiD app. Vanaf 12 jaar geldt dat ook voor uw kind. Als uw kind nog niet eerder met DigiD heeft gewerkt, kan hij of zij dit op Digid.nl aanvragen. Let op: Na een DigiD-aanvraag ontvangt uw kind binnen 3 dagen een activeringscode per post. Als u gemachtigd bent om op het dossier van uw kind in te loggen, gebruikt u daarvoor uw eigen DigiD met sms-controle of de DigiD app.

Machtiging aanvragen

Als uw kind in ZGT een afspraak heeft met een zorgverlener, kunnen we op de polikliniek van de zorgverlener een machtiging voor u regelen. Als u ruim voor de afspraak verschijnt met een geldig identiteitsbewijs van u en van uw kind, kunnen wij u machtigen voor de toegang tot het dossier van uw kind op MijnZGT. Dit werkt als volgt:

 • Neem een geldig identiteitsbewijs van u en uw kind mee.
 • Als ouder moet u ingeschreven staan bij ZGT. Bent u nog niet ingeschreven? Dan kunt u dit doen bij de centrale receptie.
 • Bij de balie van de poli van behandelende zorgverlener geeft u aan dat u gemachtigd wilt worden.
 • Bij de balie van de poli wordt de identiteit van u en uw kind gecontroleerd met de identiteitsbewijzen.
 • U ontvangt een machtigingsformulier, u vult deze in en u geeft het formulier weer af.
 • Uiterlijk de volgende werkdag is uw toegang tot het dossier van uw kind geregeld.
 • U kunt nu met uw eigen DigiD (met sms-controle of DigiD app) op MijnZGT inloggen.
 • Klik in met menu op de knop ‘Machtigingen’ om naar het dossier van uw kind te gaan. 

Tips en vragen

Vragen over DigiD
Veel vragen en antwoorden over inloggen met DigiD staan op Digid.nl. Op werkdagen kunt u tussen 08.00 en 22.00 uur bellen naar 088 123 65 55.

Vragen over MijnZGT
Hier vindt u meer algemene informatie over MijnZGT. Vragen over MijnZGT kunt u mailen naar mijnzgt@zgt.nl. Op werkdagen kunt u tijdens kantooruren bellen naar 088 708 57 77.

Denk om uw veiligheid
ZGT doet er alles aan om uw veiligheid te garanderen. U kunt zelf ook veel doen om uw gegevens te beschermen:

 • Log uit als u klaar bent met MijnZGT
 • Deel uw inlognaam en wachtwoord niet met anderen
 • Bewaar uw inlognaam en wachtwoord op een veilige plek
 • Sla uw inlognaam en wachtwoord niet op uw computer op