Polikliniekbezoek

Babetje

Op deze pagina vindt u alle informatie over een bezoek met uw kind aan de polikliniek kindergeneeskunde van ZGT Almelo en ZGT Hengelo.

Het eerste polikliniekbezoek

Het is belangrijk dat u zich samen met uw kind goed voorbereidt op de afspraak met de kinderarts. Op deze manier zorgen we er samen voor dat de afspraak vlekkeloos verloopt.

Wat neemt u mee?

Neem onderstaande zaken mee bij uw eerste afspraak aan de kinderpolikliniek:

 • Een geldig identificatiebewijs van uw kind
 • Verwijsbrief van uw huisarts
 • Rapportages van bijvoorbeeld een fysiotherapeut /schoolarts/specialist waarbij uw kind elders onder behandeling staat
 • Het groeiboekje van het consultatiebureau. Komt uw kind voor een groeiprobleem? Neem dan ook het groeiboekje van de schoolarts mee.
 • Eventuele medicijnen die uw kind gebruikt of recent gebruikt heeft

De afspraak bij de kinderarts

U kunt zich voor de afspraak bij de kinderarts melden bij de spreekuurassistent aan de balie. Hierna kunnen u en uw kind plaatsnemen in de wachtkamer. Houd rekening met enige wachttijd. Als u aan de beurt bent, komt de kinderarts u ophalen in de wachtkamer. Na afloop van de afspraak bij de arts gaat u weer even naar de spreekuurassistent aan de balie. Daar kunt u een eventuele vervolgafspraak maken.

Verder onderzoek na het eerste consult

Aansluitend op uw afspraak bij de kinderarts kunt u worden doorverwezen voor verder onderzoek. Denk hierbij aan laboratoriumonderzoek, een röntgenfoto of een ECG. Deze onderzoeken nemen extra tijd in beslag. Komt u met (zeer) kleine kinderen? Dan adviseren wij om eventueel extra luiers en/of voeding mee te nemen. Wij raden u aan om voor uw eventuele andere kinderen opvang te regelen. Heeft u vragen over de extra onderzoeken? Dan kunt u altijd terecht bij de spreekuurassistent.

Afspraak bij een coassistent

Voordat u uw afspraak heeft bij de kinderarts, kan het zijn dat een coassistent alvast een uitgebreid onderzoek doet. De coassistent stelt vragen aan u en uw kind en verricht lichamelijk onderzoek. De coassistent overlegt de bevindingen met de kinderarts. De kinderarts bespreekt de resultaten met u en uw kind.

Uitslagen van onderzoeken

Als er onderzoeken zijn gedaan bij uw kind, dan spreekt u met de kinderarts af wanneer u de uitslag krijgt. Het kan ook zijn dat u bij afwijkende uitslagen eerder wordt gebeld door de kinderarts. Geef meerdere telefoonnummers door aan de spreekuurassistent bij de balie. Dan kunnen wij u goed bereiken.

Telefonisch consult

Heeft u een afspraak voor een telefonisch consult? Dan neemt de kinderarts zelf contact met u op. Geeft u, als dat mogelijk is, meerdere telefoonnummers door aan de spreekuurassistent in het ziekenhuis. Dan kunnen wij u goed bereiken.

Hoe lang duurt een afspraak?

Hier ziet u, onder voorbehoud, hoe lang een afspraak bij de kinderarts duurt:

 • Eerste consult: 30-45 minuten
 • Herhalingsconsult: 15 minuten
 • Combinatieafspraken zoals coassistent/kinderarts: 90 minuten of kinderdiabetes verpleegkundige of astma verpleegkundige/kinderarts: 30 minuten

Wachttijden

De vakgroep kindergeneeskunde streeft naar een zo kort mogelijke wachttijd voor een nieuw consult. Bekijk het overzicht van de wachttijden.

Buitenpolikliniek Rijssen

Kinderartsen ZGT houden buitenpolikliniekspreekuren in Rijssen. Een consult bij de buitenpolikliniek heeft enkele voordelen:

 • Goede bereikbaarheid
 • Geen parkeerproblemen
 • Gunstige spreekuurtijden

De secretaresse van de kinderpolikliniek ZGT  zal bij het  maken van een afspraak rekening houden met uw woonplaats en indien mogelijk een afspraak voor uw kind inplannen bij een van de buitenpoliklinieken.  Voor een herhalingsconsult kunt u zelf ook altijd  de voorkeur aangeven voor een van de buitenpoliklinieken.