Wetenschap

Babetje

Er zijn een heel aantal kindergeneeskundige problemen waarbij niet altijd een medische oorzaak gevonden kan worden. Een probleem daarbij is, dat er daarom ook geen behandeling is. Te denken valt aan moeheid, infecties, steeds terugkerende bovenste luchtweginfecties op de kleuterleeftijd, schildklier verstoringen (subklinische hypothyreoïdie). Op de polikliniek kindergeneeskunde worden onderzoeken verricht naar het effect van voeding op deze problemen.