Naar de pagina index

Kindergeneeskunde

Als uw kind moet worden opgenomen in het ziekenhuis, verblijft het op de kinder- en jongerenafdeling. Deze afdeling bestaat uit twee units:

  1. De zuigelingenunit (neonatologie) voor pasgeborenen en jonge zuigelingen in Almelo
  2. De kinder- en jongerenunit voor kinderen van 0-18 jaar heeft twee afdelingen; locatie Almelo en locatie Hengelo.

Meer informatie over de zuigelingenunit leest u op neonatologie.

Kinder- en jongerenunit

De kinder- jongerenunit in Almelo en Hengelo heeft een aantal één-, twee-, drie- en vierpersoonskamers. In welke kamer uw kind komt te liggen hangt af van:

  • De leeftijd van uw kind
  • De aandoening
  • Mogelijk infectiegevaar
  • De rust die uw kind nodig heeft

Op de afdeling zijn dag en nacht verpleegkundigen aanwezig voor de verzorging van uw kind. U mag dan ook dag en nacht bellen met de afdeling om te informeren hoe het met uw kind gaat.

Pedagogisch medewerkers

Op de kinder- en jongerenafdeling werken pedagogisch medewerkers. Zij bereiden u en uw kind voor op de ziekenhuisopname, de onderzoeken en de ingrepen die gaan gebeuren. Dit doen zij aan de hand van foto's, voorlichtingsmateriaal en uitleg. Deze voorlichting past bij de leeftijd van uw kind. Ook als uw kind moeite heeft met afscheid nemen, kunt u om hulp van één van de pedagogisch medewerkers of verpleegkundigen vragen.

Arts-assistenten en coassistenten

Binnen kindergeneeskunde werken twee arts-assistenten en drie coassistenten. Arts-assistenten zijn gediplomeerd artsen die zich doorgaans na een periode werkzaam te zijn geweest gaan specialiseren. Op de kinder- en jongerenafdeling werken zij in nauw overleg samen met de kinderartsen. Coassistenten zijn medische studenten die met de kinderarts meelopen op de verpleegafdeling om ervaring binnen dit vakgebied op te kunnen doen.  

Kinderoncologie

ZGT Almelo biedt de mogelijkheid voor medebehandeling van kinderen met allerlei vormen van kwaadaardigheden (kanker) in een 'Shared Care' setting met het UMC Groningen. Dat wil zeggen dat een deel van de behandeling, wat een deel van de chemotherapie of ondersteunende behandeling kan zijn, dicht bij huis wordt aangeboden. Het kinderoncologie team bestaat uit twee kinderartsen met aandachtsgebied kinderoncologie, drie kinderoncologie verpleegkundigen,  een kinderpsycholoog, een maatschappelijk werker, diëtist,  fysiotherapeut en pedagogisch medewerkers. Omdat er twee kinderartsen zijn die oncologie bij kinderen als aandachtsgebied hebben biedt ZGT een hoge mate van continuïteit van zorg.

Rooming-in

Een van de ouders of verzorgers mag bij het kind blijven slapen. Dat noemen wij ‘rooming-in’. Als de ruimte het toelaat, slaapt u naast uw kind op de patiëntenkamer. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Maaltijden tijdens uw rooming-in

Op de kinderafdeling is het mogelijk om als ouder/verzorger mee te eten met uw kind. Tegen een vergoeding kunt u kiezen uit een broodmaaltijd of een warme maaltijd.

U kunt de maaltijd betalen met een maaltijdbon. De zorgassistent kan u een of meerdere maaltijdbonnen verstrekken. Bij de receptie van ons ziekenhuis, in de centrale hal, kunt u de maaltijdbon(nen) alleen met een pinpas betalen. Op het moment dat de maaltijd wordt verstrekt, levert u de bon in bij de zorgassistent.

Ouderparticipatie

U bent als ouders of verzorgers de hele dag welkom op de kinderafdeling. En wij vinden het erg prettig als u actief meehelpt met de verzorging van hun kind. Onze verpleegkundigen ondersteunen u in het zorgproces. Ook geven zij uitleg over wat u allemaal zelf wel of niet kunt doen. Omdat wij de zorg met u delen, maken we vooraf wel graag goede afspraken met u. 

Boxenunit

Boxen zijn eenpersoonskamers. Op de boxenunit nemen we kinderen van 0 tot 18 jaar op. Zij liggen in een box als ze een infectieziekte hebben. Of omdat ze juist moeten worden beschermd tegen infectieziekten vanwege hun verzwakte weerstand.

Hygiënische maatregelen

Op de boxenafdeling gelden belangrijke regels voor de hygiëne. Een verpleegkundige legt u die regels uit. In ieder geval moet u altijd voor en na uw bezoek uw handen wassen.

Klachten

Een verblijf in het ziekenhuis moet voor uw kind zo aangenaam  mogelijk zijn. Daarom is het belangrijk dat u uw eventuele klachten of onduidelijkheden met ons bespreekt. Zo kunnen wij onze zorg verbeteren.

Contactinformatie

Kindergeneeskunde

Ziekenhuis locatie Almelo

Bezoekadres
Zilvermeeuw 1,
7609 PP, Almelo
Uitgebreide contactgegevens Routeplanner
Bezoekadres
Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo
Postadres
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Afspraak maken

Telefoonnummer
088 708 31 20
Opmerkingen spreekuren

Bereikbaarheid polikliniek kindergeneeskunde: doordeweeks van 8.00 t/m 17.00.

Routegegevens

Routenummer polikliniek
0.11
Routenummer verpleegafdeling
0.11

Openingstijden en opmerkingen

Locatie
Ziekenhuis locatie Almelo
Bezoektijden
Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn
van 10.30 - 11.30
van 14.30 - 20.00
neonatologie: bezoek is alleen toegestaan als de ouders aanwezig zijn
Opmerkingen

Overige gegevens

E-mail secretariaat
kinderartsen@zgt.nl
Telefoonnummer secretariaat dagopname
088 708 31 20
Telefoonnummer secretariaat verpleegafdeling
088 708 44 50
Faxnummer
088 708 34 65
Route
-
 
 
 
 

Kindergeneeskunde

polikliniek Hengelo

Bezoekadres
Geerdinksweg 141,
7555 DL, Hengelo
Uitgebreide contactgegevens Routeplanner
Bezoekadres
Geerdinksweg 141
7555 DL Hengelo
Postadres
Postbus 546
7550 AM Hengelo

Afspraak maken

Telefoonnummer
088 708 31 20

Routegegevens

Routenummer polikliniek
0.11
Routenummer verpleegafdeling
0.19

Openingstijden en opmerkingen

Locatie
Ziekenhuis locatie Hengelo
Bezoektijden
Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn
overig bezoek van 15.00 - 20.00 uur

Overige gegevens

Telefoonnummer secretariaat
088 708 31 20
Telefoonnummer secretariaat verpleegafdeling
088 708 55 50
Route
-