Verpleegkundigen lopen in de gang

Actiedag 16 maart

De vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben nog geen akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarom leggen landelijk veel ziekenhuismedewerkers hun werk op donderdag 16 maart neer voor een betere cao. Ook in ZGT doen verschillende afdelingen mee aan deze actiedag.

Wat betekent dat voor mijn zorg?

Wij zijn ons ervan bewust dat deze actie gevolgen heeft voor u, omdat uw afspraak of operatie misschien niet kan doorgaan. Dit vinden wij vervelend. We nemen telefonisch contact met u op als uw afspraak of behandeling wordt verzet. Samen plannen we dan een nieuwe afspraak in. Als u niets hoort, gaat uw afspraak op 16 maart gewoon door. We vragen u om niet zelf naar het ziekenhuis te bellen. Dat geeft ons meer ruimte iedereen tijdig te kunnen informeren.

Belangrijke informatie:

  • De spoedzorg gaat gewoon door.
  • De zorg voor kinderen gaat gewoon door.
  • De zorg voor oncologische patiënten gaat gewoon door.
  • Overige geplande operaties worden verzet.
  • De afdeling radiologie (röntgen) is gesloten. Geplande afspraken gaan niet door.
  • De zorg op de verpleegafdelingen gaat door voor opgenomen patiënten.
  • Het bezoekmoment van 16.00 tot 19.30 uur gaat door zoals normaal.

Veelgestelde vragen

Wat voor acties worden er gehouden?

Ik ben 16 maart opgenomen op een verpleegafdeling die actievoert. Wat merk ik van de actie?

Hoe weet ik of mijn afspraak op 16 maart doorgaat?

Ik heb een afspraak/operatie vlak voor of net na de actie op 16 maart. Gaat die afspraak wel door?

Kan ik bloed laten prikken?

Wat doen medewerkers die actievoeren op de actiedag?

Kan ik op bezoek komen bij een naaste die in het ziekenhuis ligt?

Word ik in geval van spoed geholpen?

Waarom wordt er actie gevoerd?

Wat is het standpunt van ZGT?

 

Wat voor acties worden er gehouden?

De acties verschillen per afdeling. Als de acties gevolgen voor u als patiënt hebben, bijvoorbeeld als uw afspraak of operatie niet door kan gaan, dan wordt u daarover geïnformeerd door de afdeling.

Terug naar boven

Ik ben 16 maart opgenomen op een verpleegafdeling die actievoert. Wat merk ik van de actie?

U bent in goede handen en u krijgt de zorg die nodig is. Wel kan bijvoorbeeld een onderzoek uitgesteld worden, als het geen spoed is. De verpleegkundige informeert u daar dan over.

Terug naar boven

Hoe weet ik of mijn afspraak op 16 maart doorgaat?

Als uw afspraak of operatie niet door kan gaan, dan wordt u gebeld. Als u niets hoort, gaat uw afspraak gewoon door en ontvangen we u graag in ZGT.

Terug naar boven

Ik heb een afspraak/operatie vlak voor of net na de actie op 16 maart. Gaat die afspraak wel door?

Afspraken voor of na 16 maart gaan door. Als een afspraak niet doorgaat, dan wordt u persoonlijk geïnformeerd. Bent u niet gebeld? Dan gaat uw afspraak door.

Terug naar boven

Kan ik bloed laten prikken?

Op onze beide ziekenhuislocaties kunt u bloedprikken bij Medlon. Medlon doet niet mee aan de actiedag. De prikpost is gewoon open. U kunt via https://www.medlon.nl/patienten/ een afspraak maken.

Terug naar boven

Wat doen medewerkers die actievoeren op de actiedag?

Alle medewerkers die dienst hebben, zijn donderdag 16 maart in ZGT. Een deel van de medewerkers zorgt voor de patiënten, anderen pakken werkzaamheden op waar zij op gewone werkdagen niet aan toe komen. Hoe de actiedag wordt ingevuld, verschilt per afdeling.

Terug naar boven

Kan ik op bezoek komen bij een naaste die in het ziekenhuis ligt?

Ja, u kunt op donderdag 16 maart gewoon op bezoek komen, ook op afdelingen waar actie wordt gevoerd. Het bezoekmoment van 16.00 tot 19.30 uur gaat door zoals normaal. Bekijk hier de informatie over de bezoektijden (https://www.zgt.nl/praktische-informatie/op-bezoek/).

Terug naar boven

Word ik in geval van spoed geholpen?

Ja, de spoedzorg in ZGT gaat gewoon door.

Terug naar boven

Waarom wordt er actie gevoerd?

De vakbonden onderhandelen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over een nieuwe cao. Tot op heden is er geen akkoord bereikt. Met de actie willen zorgmedewerkers aangeven dat zij het niet eens zijn met het bod van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Meer informatie over de wensen van beide partijen vindt u op de volgende websites:
https://nvz-ziekenhuizen.nl
https://www.fnv.nl/cao-sector/zorg-welzijn/ziekenhuizen
https://www.cnvconnectief.nl
https://www.nu91.nl

Terug naar boven

Wat is het standpunt van ZGT?

De raad van bestuur en het management respecteren het recht van medewerkers om actie te voeren. ZGT is zich ervan bewust dat deze actiedag gevolgen heeft voor de patiënten, medewerkers en het ziekenhuis. Wij proberen er alles aan te doen om de actiedag voor alle partijen zo goed mogelijk te laten verlopen. En we proberen de hinder voor patiënten, bezoekers en medewerkers zo veel mogelijk te beperken. Alle patiënten die het betreft, zijn of worden persoonlijk geïnformeerd.

Zelf zit ZGT niet aan de onderhandelingstafel; de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen voert de onderhandelingen voor alle (niet-academische) ziekenhuizen in Nederland.
Als ZGT hopen we dat er snel een cao-akkoord ligt. Alle betrokken partijen hebben hetzelfde doel: zorgmedewerkers de juiste waardering geven, zodat ze vitaal en met plezier kunnen blijven werken in een (financieel) gezonde ziekenhuisorganisatie.

Terug naar boven