Logo, terug naar Home
Scancontrole
ZGT, 9 juli 2018 12:07

Bijenstal ZGT doet mee aan de open imkerijdag

Op zaterdag 14 juli 2018 zijn bezoekers tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom rondom en in de bijenstal van ZGT, op het terrein van locatie Almelo. Kom kijken in de wereld van de honingbij en beleef het bijenhouden.

Open imkerijdag

Tijdens de open imkerijdag vertellen imkers over hun boeiende hobby. Ze leggen uit hoe belangrijk bijen zijn voor het in stand houden van de natuur en ze laten u zien wat er zoal komt kijken bij het houden van bijen. In een demonstratiekast ziet u bijen aan het werk en in de bijenstal staan tal van attributen die bij het houden van bijen worden gebruikt. De bijenstal van ZGT houdt de open dag in samenwerking met imkersvereniging ’t Iemenschoer Almelo. De open imkerijdag is een landelijk initiatief van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging.

Moeilijke tijden

Er is op dit moment een tiental medewerkers van ZGT betrokken bij de bijenstal. Ook zijn de tuinen rondom het ziekenhuis bijenvriendelijk ingericht. Bijen en andere bestuivende insecten zijn belangrijk voor de voedselproductie. De bijen, ook de honderden solitair levende soorten, maken echter moeilijke tijden door. Onder andere door een gebrek aan bloemen loopt het aantal terug. Tijdens de open dag wordt dan ook aandacht besteed aan de wilde bijen in Nederland.

Honing

De honing die de bijen van ZGT produceren, is voor eigen gebruik. Daarnaast wordt een vast deel afgestaan aan de personeelsvereniging. Een deel van die opbrengst gaat naar een goed doel van ZGT.

Het bezoek is gratis. De bijenstal bevindt zich in de tuinen van ZGT, de route wordt aangegeven.

bijenstal ZGT imkerijdag
Topzorg voor uw levenskwaliteit

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. U vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo. Meer informatie op zgt.nl en www.verzekerdvanzorgbijzgt.nl.