Verpleegkundigen lopen in de gang

Patiëntmonitoring cardiologie: aandacht voor patiënt en zorgprofessional

De afdeling cardiologie zet een belangrijke stap in het optimaliseren van de patiëntmonitoring en het verder verbeteren van de zorg voor de patiënten. De verpleegkundigen gaan vanaf vandaag (14 december) zelf de hartritmes van patiënten op de afdeling cardiologie monitoren. Deze taak lag tot nu toe bij de Cardio Care Unit (CCU). Naast een mooie ontwikkeling voor de patiëntzorg, heeft het tegelijkertijd ook een positieve invloed op het werkplezier van de betrokken zorgprofessionals.

Cardiologische zorg

Als unithoofd van cardiologie en longgeneeskunde zet Dominique Slotman zich actief in voor de verbetering van patiëntenzorg en afdelingsprocessen. Ze deed, met de hulp van een student van de Universiteit Twente, onder andere onderzoek naar het optimaliseren van de monitoring van cardiologische patiënten. Samen met collega Ellen Binnenmars, werkzaam als verpleegkundige en coördinator op de afdeling cardiologie, vertelt ze hoe deze ontwikkeling een belangrijke bijdrage levert aan het verbeteren van de patiëntzorg.

Op de afdeling cardiologie liggen patiënten die een specifieke vorm van zorg nodig hebben. Een groot aantal heeft voortdurende monitoring van het hartritme nodig, om zo eventuele hartritmestoornissen of cardiale veranderingen naar aanleiding van medicatie of onderliggend lijden te kunnen waarnemen. Een nauwkeurige en tijdige monitoring is dus van cruciaal belang. Dit gebeurt door middel van een telemeter, die een elektrisch signaal zendt. Een versterker geeft dit signaal door aan een monitor.


Tot nu vond de primaire bewaking op de CCU plaats. Dit was zo georganiseerd, omdat daar gespecialiseerde verpleegkundigen werken en de afdeling cardiologie en de CCU zich nog op één plek bevonden. Na de fusie van Hengelo naar Almelo was dit niet meer het geval en bevonden de afdelingen zich op twee aparte plekken in het ziekenhuis.

De zorg voor deze patiënten kon verbeterd worden, voor beide afdelingen was er namelijk een ‘incompleet’ patiëntbeeld. Dominique: “De afdeling cardiologie had het klinische beeld van een patiënt en de CCU had het hartritme van een patiënt in beeld. Nu we de monitoring overnemen, hebben we een completer patiëntbeeld. Ook moesten veranderingen in het hartritme van de patiënt worden doorgebeld. Dit kostte veel tijd en het zorgde voor een vertraging tussen het waarnemen van veranderingen en het behandelen van de patiënt.”

Optimalisatie patiëntmonitoring

Door verpleegkundigen op te leiden in het lezen van hartritmes, wordt het geven van zorg efficiënter, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert. Ellen vertelt: “Nu we als verpleegkundigen zijn opgeleid om hartritmes te kunnen lezen en begrijpen, hebben we de patiënt nog beter in beeld. Als je iets ziet, kun je direct aan een patiënt vragen hoe het is, beter uitleggen wat er aan de hand is en direct handelen.”

Dominique vult aan: ”Wat heel waardevol is, is dat de verpleegkundige echt een cardiologie verpleegkundige geworden is. Hierdoor breng je de afdeling naar een hoger niveau in het stukje cardiale zorg. Dat is heel belangrijk bij deze patiëntcategorie. Daarbij is het zo dat de CCU de acute zorg blijft doen en de bewaking van de eigen patiënten.”

“Ook hebben we op de afdeling een uitbreiding in het kunnen geven van bepaalde specifieke medicatie. Dat deden we eerder ook niet zelf, omdat patiënten daarmee acuut kunnen wisselen van ritme, en wij dus niet het hartritme bewaakten. Een ritme is een soort puzzelstukje. Collega’s worden gedreven door wat ze zien en kunnen doen. Als team vol jonge en gedreven professionals waren we toe aan deze ontwikkeling en er ook klaar voor. Het vertrouwen is er om deze stap te nemen. In samenwerking met onze collega’s van de CCU, de vakgroep cardiologie en het technische team van ZGT hebben we deze mooie stap kunnen realiseren.”

Ontwikkeling van de zorgprofessional

Naast de verbeteringen in de zorg benadrukt Ellen het verrijkende aspect van deze ontwikkeling voor zorgprofessionals. “Het geeft verpleegkundigen niet alleen meer uitdaging en ontwikkelingskansen, maar versterkt ook de samenwerking tussen collega’s. De gedrevenheid om deze nieuwe verantwoordelijkheden op ons te nemen, draagt bij aan een enthousiaste werkomgeving.”

ZGT cardiologie monitoring

Foto: Ellen Binnenmars, verpleegkundige en coördinator op de afdeling cardiologie


Dominique vertelt: “Je start op de afdeling als algemeen verpleegkundige. Zodra je er klaar voor bent, ga je verder met de BAZ-opleiding (brede basis acute zorg), die breed het stukje cardiologie en ECG-leer dekt. Die vullen we aan met een stage op de CCU, een stage bij het Thorax Centrum in Enschede, op het interventie centrum en op de verpleegafdeling. Daarbij zijn er een aantal aanvullende training als een scenario training op de ZGT Academie, een scholing van de collega’s CCU-verpleegkundigen over de ritmes, een scholing van de cardioloog en een aantal toetsingen die we zelf op de afdeling doen en jaarlijks laten terugkomen om met elkaar alert te blijven.”