Verpleegkundigen lopen in de gang

Centrum voor Geriatrische Traumatologie als eerste ZGT-specialisme erkend door STZ als topklinische functie

Het Centrum voor Geriatrische Traumatologie heeft een STZ-erkenning gekregen voor haar behandeling van ouderen met een gebroken heup. Het ZGT-speerpunt staat vanaf nu in het topklinisch zorgregister van STZ en is daarmee bestempeld als volwaardige topklinische functie. De erkenning ondersteunt het behandelmodel van ZGT; een combinatie van multidisciplinaire afstemming binnen en buiten de muren van ZGT, wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Hierdoor doorlopen de patiënten een optimaal transmuraal zorgpad met als resultaat minder complicaties, behoud van functie en een lager sterftecijfer onder ouderen met een gebroken heup.

Erkenning van vele jaren werk

Dit is een erkenning van vele jaren werk van traumachirurg Han Hegeman en zijn collega’s. “ZGT was in 2008 het eerste Nederlandse ziekenhuis dat traumachirurgie en geriatrische zorg (zorg voor ouderen) beter op elkaar afstemde. Sinds die tijd is het centrum verder doorontwikkeld. Zo werd de verbinding gemaakt met verpleeghuizen en wordt een begin gemaakt met het op afstand volgen van patiënten.”

Speciaal ingerichte afdeling voor de doelgroep

Jaarlijks is er bij ruim 300 patiënten in ZGT een operatie nodig in verband met een gebroken heup. De gemiddelde leeftijd van de patiënten ligt rond de tachtig. Het is een ingrijpende operatie voor deze kwetsbare doelgroep, die vaak al een aantal andere aandoeningen heeft en hiervoor meerdere medicijnen slikt. Hegeman: “We zijn met het Centrum voor Geriatrische Traumatologie gestart, om met de geriaters deze kwetsbare groep de best mogelijke zorg te geven. Als specialisten letten we samen op risico’s die bij de leeftijd horen, voeding, polyfarmacie, kans op delier etc. Maar we leveren ook maatwerk op onze speciaal ingerichte afdeling (4 zuid). Hier zijn speciale bedden voor ouderen, kunnen mensen samen eten, bewegen met een fysiotherapeut en er is aandacht voor valpreventie, functiebehoud en uiteraard voor het voorkomen van complicaties.”

Monitoren op afstand

Voor het bereiken van een optimaal transmuraal zorgpad over de grenzen van het ziekenhuis heen wordt er veel onderzoek gedaan. Een voorbeeld is een onderzoek van de UT in samenwerking met verpleeghuizen en ZGT naar monitoring van de patiënt op afstand. Hegeman: “Een klein deel van de patiënten kan na de revalidatie naar huis. Een ander deel komt voor geriatrische revalidatie in het verpleeghuis terecht. Hoe het deze patiënten verder vergaat, werd tot nu toe alleen duidelijk uit tussentijdse gesprekken met de patiënt. Door nieuwe technieken wordt de patiënt nu gevolgd met behulp van een bewegingssensor op het bovenbeen, net boven de knie. Ook de hartslag, om de conditie van de patiënt in de gaten te houden, wordt gemeten met een speciaal horloge. De hele dag door wordt gemeten hoeveel er wordt bewogen. Eén keer in de week worden de gegevens uitgelezen. Zo ontstaat een goed beeld van het verloop van de revalidatie.” Deze inzet van mobiele technieken voor de monitoring, gedurende het hele revalidatietraject, is uniek in ons land.

Scholing naar het voorbeeld van ZGT

Er komen steeds meer van dergelijke multidisciplinaire behandelcentra in Nederland, naar het voorbeeld van ZGT. Regelmatig komen er nog zorgprofessionals op bezoek om een kijkje te nemen op onze afdeling. Hegeman is hier vaak bij betrokken in de vorm van bijvoorbeeld scholing. “Ik ben trots op wat er nu staat. Maar dat betekent niet dat we er zijn. We blijven doorontwikkelen om steeds meer ouderen in het herstel na deze breuken de beste zorg te geven. Eén van de laatste ontwikkelingen is dat we onderzoek aan het doen zijn op het gebied van Artificial Intelligence waarbij we met slimme datamodellen zoeken naar verbetering van de uitkomst van zorg.”

Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen

ZGT is sinds 19 maart toegetreden tot de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Tot de vereniging STZ worden alleen ziekenhuizen gerekend, die naast basiszorg ook topklinische zorg leveren en actief zijn op het gebied van opleidingen, wetenschap en innovatie. Een STZ-erkenning geeft aan dat een ziekenhuis hooggespecialiseerde en complexe patiëntenzorg levert die onderscheidend is van de ‘gewone’ zorgverlening. Ieder STZ-ziekenhuis heeft specialisaties en bijzondere expertisegebieden in huis, die in het Topklinisch Zorgregister in beeld zijn gebracht.