Verpleegkundigen lopen in de gang

Congres Diabetische Voet: beste zorg door delen van kennis en kunde

De afgelopen dagen vond het Congres Diabetische Voet plaats in het Theaterhotel te Almelo. Sprekers van binnen en buiten het ziekenhuis kwamen hier de meest recente bevindingen en ontwikkelingen rondom de diabetische voeten zorg uitlichten.

Diabetische voet

Diabetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd, is een chronische aandoening die in Nederland steeds vaker voorkomt. Schattingen tonen aan dat ongeveer één miljoen mensen in ons land lijden aan (de gevolgen van) suikerziekte.

Een diabetische voet is de probleemvoet van een patiënt met suikerziekte. Een kwart van de diabeten krijgt er mee te maken. Dat maakt het een grote last voor deze patiënten, met veel impact. Het kan zelf leiden tot amputatie van de voet, of zelfs het hele been.

Door de forse toename van het aantal mensen met diabetes blijkt de belangstelling voor de diabetische voet in Nederland groeiende. Steeds meer medische disciplines bekommeren zich om het lot van de patiënt met een diabetische voet.

Beste zorg door delen van kennis en kunde

We kijken terug op twee succesvolle dagen. Alleen door kennis en kunde uit te wisselen kan de beste zorg worden geleverd. Op het congres hebben alle betrokkenen veel nieuwe ontwikkelingen en onderzoek hebben kunnen delen. Van ervaren specialisten tot jonge talentvolle onderzoekers. Zo hebben de eerste dag dertien jonge onderzoekers hun promotieonderzoeken gepresenteerd.

Topklinisch speerpunt

De zorg rondom diabetische voet is één van de speerpunten van ZGT. Al 25 jaar bieden we in ZGT zorg voor de diabetische voet, gebundeld vanuit verschillende expertises.

Gepensioneerd chirurg Sjef van Baal was hier vanaf begin af aan bij betrokken. Hij ontving tijdens het congres de Gouden Legpenning van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Dit voor zijn verdiensten rondom de diabetische voetenzorg.

Afgelopen week heeft ZGT een topklinische status behaald op het gebied van de diabetische voet.