Coronavaccinatie in ZGT voor medische (hoog)-risicogroepen

Patiënten met een medisch hoog risico krijgen vanaf deze week een uitnodiging voor een coronavaccinatie in ZGT. Deze patiënten hebben een extra groot risico om ernstig ziek te worden of te overlijden door het coronavirus (COVID-19). Het kabinet besluit welke groepen welk soort vaccin krijgen. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet hierover.
Het gaat om de volgende groepen patiënten:
• patiënten met bepaalde bloedkankers
• patiënten met ernstig nierfalen
• patiënten na orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie
• patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis.

Patiënten met een neurologische aandoening bij wie de ademhaling zeer moeizaam (gecompromitteerd) verloopt, krijgen een uitnodiging via de Universitair Medische Centra. Op deze website is hierover meer informatie te vinden.

Moderna-vaccin

De patienten krijgen het vaccin van Moderna toegediend op advies van de Gezondheidsraad. Dinsdag 23 maart ontvangt Medisch Spectrum (MST) de vaccins. De ziekenhuisapotheek van MST verdeelt en verspreidt het onder de andere ziekenhuizen. De vaccins worden in twee delen geleverd. Het vaccineren gaat daarom door tot en met zaterdag 17 april.

Start

MST begint vrijdag 26 maart met vaccineren. ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) start op zaterdag 27 maart en SKB (Streekziekenhuis Koningin Beatrix) op dinsdag 30 maart.
De patiënten hoeven niet zelf te bellen, maar ontvangen een uitnodiging van het ziekenhuis waar zij onder behandeling staan.

Vraag en antwoorden

Hoe weet ik of ik gevaccineerd word in ZGT?
Als u tot de doelgroep behoort en door ZGT gevaccineerd wordt, krijgt u hiervoor een oproep. Tot en met vrijdag 26 maart bellen wij u voor een datum en een tijdstip. Krijgt u pas later een uitnodiging? Dan ontvangt u een oproep per brief. In de brief staat op welke datum en hoe laat u gevaccineerd wordt. 

Waar vindt de vaccinatie plaats?
U wordt gevaccineerd in ZGT locatie Almelo. Uw kunt zich melden bij de receptie in de hoofdingang. De locatiegegevens van ZGT Almelo vindt u hier https://www.zgt.nl/contact/zgt-locaties-contactgegevens/ziekenhuislocatie-almelo/.

Welk vaccin wordt gebruikt?
We vaccineren met het Moderna-vaccin. U wordt twee keer gevaccineerd met dit vaccin met een tussenliggende periode van minimaal vier weken. U krijgt de prik in uw bovenarm. Na de prik wordt u tenminste vijftien minuten in de gaten gehouden voordat u weer naar huis gaat.

Wilt u meer weten over de werking van het Moderna-vaccin? Kijk dan op de website van de rijksoverheid.

Heeft u andere vragen over de vaccinaties voor medische (hoog)-risicogroepen?
Op deze website van het RIVM vindt u meer informatie. U kunt met uw vragen ook telefonisch terecht bij het RIVM, bel hiervooor: 0800 1351.

Voor een uw bezoek aan ZGT is het belangrijk om:
• een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden van anderen.
• kleding te dragen waarbij u uw bovenarm gemakkelijk bloot kunt maken.
• de ingevulde gezondheidsverklaring mee te nemen.
• uw identificatiebewijs bij u te hebben.
• de brief (digitaal of geprint) die u thuis heeft gekregen bij u te hebben.
• thuis te blijven als u klachten heeft die passen bij corona.
• maximaal één begeleider mee te nemen.