Verpleegkundigen lopen in de gang

Diabeteszorg binnen ZGT continu in ontwikkeling

Binnen het topklinische diabetescentrum van ZGT behandelen we op jaarbasis 1500 mensen met diabetes type 1. Als ziekenhuis zijn we zijn continu bezig om de zorg voor deze patiënten te verbeteren. Daarom doen we veel wetenschappelijk onderzoek. Zo werkten wij samen met 26 van onze diabetespatiënten mee aan het eerste grootschalige onderzoek naar een kunstmatige alvleesklier.

Het onderzoek dat gepubliceerd is in het wetenschappelijke blad The Lancet Digital Health, laat zien dat een kunstmatige alvleesklier ervoor zorgt dat mensen met diabetes type 1 betere bloedglucosewaarden en een betere kwaliteit van leven hebben. Daarnaast geven patiënten aan dat hun leven veranderde doordat de last wegvalt van het zelf moeten regelen van de glucoses. Thomas Urgert is als technisch geneeskundige werkzaam op de poli van het diabetescentrum en werkte mee aan het onderzoek. “Als technisch geneeskundige zie ik een grote meerwaarde in technische innovaties zoals deze kunstmatige alvleesklier. Maar het is ook van belang om dit met wetenschappelijk onderzoek te onderbouwen. Daarom is het zo mooi dat we vanuit ZGT verreweg de grootste groep patiënten (26) mochten includeren en daardoor een belangrijke bijdrage konden leveren.”

Minder ziektelast

De diabetespatiënten maakten al gebruik van een insulinepen- of -pomp en zijn in juni 2021 gestart met het gebruik van de kunstmatige alvleesklier. Thomas: “Dankzij de kunstmatige alvleesklier wordt de normale situatie nagebootst: de bloedglucosewaarden worden automatisch gereguleerd met behulp van de hormonen insuline en glucagon. Patiënten geven aan dat ze hierdoor minder last ervaren van hun ziekte. Zo vertelde iemand dat hij af en toe zelfs even kan vergeten dat hij diabetes heeft.”

In de praktijk

Het onderzoek laat zien dat de kunstmatige alvleesklier veilig en goed gebruikt kan worden in de dagelijkse praktijk. Thomas: “Zowel de glucoseregulatie als het dagelijks leven van de patiënt verbeteren bij het gebruik van deze technologische innovatie. De gangbare behandeldoelen worden bijna altijd gehaald en daarmee verwachten we het risico op lange-termijn complicaties te verkleinen. Dat brengt enorme voordelen met zich mee.” Op dit moment wordt vervolgonderzoek gedaan om te kijken of het apparaat in aanmerking kan komen voor vergoeding door verzekeraars. “Het zou mooi zijn als dat lukt. Dat zou betekenen dat andere mensen met diabetes type 1 in de toekomst ook gebruik mogen maken van de kunstmatige alvleesklier.” Naast de kunstmatige alvleesklier zijn er ook andere technologische ontwikkelingen die bij kunnen dragen aan de behandeling van diabetes. “Er komen bijvoorbeeld steeds meer insulinepompen die deels automatisch de bloedglucosewaarden kunnen regelen. Binnen ons topklinische diabetescentrum hebben we een kleine 700 mensen die op deze manier behandeld worden.”

Wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek naar de kunstmatige alvleesklier staat niet op zichzelf. Het diabetes innovatiecentrum, door STZ beloond met een topklinische status, is op gebied van onderwijs en onderzoek nauw verbonden met de Universiteit Twente. Er wordt binnen ZGT nog veel meer onderzoek gedaan op het gebied van diabetes. Zo zijn er ongeveer tien onderzoekers bezig met een promotie traject. Drie van hen houden zich bezig met doorontwikkeling en onderzoek naar de diameter app. Deze interactieve applicatie helpt mensen met diabetes type 2 grip te krijgen op hun aandoening. Lichamelijke activiteit, voeding en glucosewaarden worden gemeten en mensen krijgen op basis daarvan informatieve en motiverende berichten om hun leefstijl te verbeteren en leefstijldoelen te behalen. Op dit moment loopt er een pilot waarna de app verder wordt uitgerold. Een ander groot onderzoek is het Diabetes and Lifestyle Cohort Twente (DIALECT), een grootschalige studie waarin de lange termijneffecten van leefstijl en medicatie gebruik bij mensen met diabetes worden onderzocht. Dit onderzoek heeft al 26 wetenschappelijke artikelen in internationale tijdschriften opgeleverd waaronder belangrijke publicaties o.a. over het belang van voldoende eiwit inname en de rol van kalium in de voeding.