Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole
ZGT, 12 juni 2018 10:40

Etikettenprinters vervangen ponskaarten in poliklinieken ZGT

Vanaf 1 augustus 2018 stopt ZGT met uitgifte van ponskaarten. Deze worden vervangen door het gebruik van etiketten, die de poliklinieken printen.

Tot op heden maakten de poliklinieken van ZGT veel gebruik van ponskaarten om aanvraagformulieren en stickers van patiëntengegevens te voorzien. Deze ten behoeve van materialen voor derden. Met oog op de digitale mogelijkheden van nu schakelt ZGT over op het gebruik van een etikettenprinter op de polikliniek. Aanvraagformulieren worden voorzien van een etiket met daarop de patiëntgegevens, in plaats van een afdruk van de ponskaart.

Omdat we als zorgverlener verplicht zijn om het Burgerservicenummer (BSN) van de patiënt te gebruiken in onze administratie, moet iedere patiënt een geldig legitimatiebewijs laten zien: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Ponskaarten vallen niet onder deze categorie.

Topzorg voor uw levenskwaliteit

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. U vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo. Meer informatie vindt u op zgt.nl.