Almelo, 19 juni 2020 14:55

Extra bezoekmoment in het weekend

Vanuit het oogpunt van de patiënt is bezoek heel waardevol. Er is daarom besloten om in het weekend een extra bezoekuur toe te voegen. Per 20 juni kan een patiënt in het weekend in de middag van 13.45 tot 14.30 uur één bezoeker ontvangen naast het avond bezoekuur.

Dit geldt alleen voor de reguliere verpleegafdelingen. Voor de IC geldt: bezoek alleen in overleg met de intensivist. Voor de afdeling psychiatrie geldt: bezoek in overleg met de behandelend psychiater en het unithoofd.

Op de verlos- en kraamafdeling gelden de volgende aanvullende regels; broertjes en/of zusjes mogen op bezoek komen indien:

  • moeder langer dan 72 uur is opgenomen;
  • het broertje of zusje (jonger dan 12 jaar) mag één keer per dag meekomen met de begeleider (in de meeste gevallen is dat de vader);
  • per dag mag er maar één kind op bezoek komen;
  • het kind blijft op de kamer;
  • het kind heeft geen corona-gerelateerde klachten.

Los van deze wijziging in het beleid blijven we de huidige bezoekregeling aanhouden. We willen nog steeds het sociale verkeer binnen ZGT zo beperkt mogelijk houden, daarom wordt voor nu alleen deze versoepeling in de bezoekregeling doorgevoerd.

Topzorg voor uw levenskwaliteit

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. U vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo. Meer informatie vindt u op zgt.nl.