Gezondheid voorop: bezoekregeling in ZGT

Er vinden steeds meer versoepelingen plaats in de maatschappij. Het is dan ook logisch dat er vraag is om de bezoekregeling in ZGT te verruimen en versoepelen. Een bezoekmoment is zowel voor de patiënt als zijn of haar familie erg waardevol.

Gezondheid 

ZGT stelt de gezondheid en veiligheid van haar patiënten en personeel voorop. Het toestaan van meer bezoekmomenten betekent een verdubbeling van het aantal mensen in het ziekenhuis.  Wanneer ZGT toestaat dat er 300 patiënten meer bezoek mogen ontvangen, betekent dit dat er ruim 600 bezoekers zich door de gangen van het ziekenhuis bewegen. Op dat moment is het niet meer mogelijk om voldoende afstand te houden van elkaar.

We begrijpen dat u graag vaker op bezoek zou willen komen, maar ZGT neemt deze maatregelen nog steeds voor de veiligheid van u en uw naasten. We hopen op uw begrip.

Bezoekmomenten

Er is maximaal één bezoeker per dag toegestaan bij patiënten die zijn opgenomen op één van onze afdelingen. De bezoektijd voor deze bezoeker is van 18.00 tot 20.00 uur.
In het weekend is een extra bezoekmoment, ook voor één bezoeker, en wel in de middag tussen 13.45 en 14.30 uur. Er vinden in het weekend geen poliklinische afspraken plaats, waardoor het relatief rustig is binnen het ziekenhuis.

Voor een klein aantal afdelingen en terminale patiënten worden uitzonderingen gemaakt. Op deze pagina vindt u alle bezoekregels en overige maatregelen die ZGT heeft genomen vanwege het coronavirus.