Logo, terug naar Home
Scancontrole

Voorafgaand aan Werelddiabetesdag organiseren de diabetesverpleegkundigen van ZGT een thema-avond voor diabetespatiënten in behandeling bij ZGT, die gebruik maken van een insulinepomp (zonder glucosesensor).

Datum: dinsdag 6 november 
Tijd: 19.30 - 21.30 uur 
Locatie: ZGT locatie Almelo, Twentezaal

Na de pauze in het programma worden de deelnemers verdeeld in drie groepen met elk hun eigen vertegenwoordiger van respectievelijk de firma's Insulet, Medtronic en Roche.

Opgave is nog mogelijk via e-mail: 
diabetespolialmelo@zgt.nl of diabetespolihengelo@zgt.nl.

 

 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

 

19.30-19.45 Welkom 

 

19.45-20.15 Rekenen met koolhydraten door diëtiste 

 

20-15-20.30 pauze 

 

20.30-21.30 Leren lezen en beoordelen rapporten pomp door vertegenwoordiger van de firma 


- wat ziet u nu eigenlijk? 


- welke delen van het rapport zijn voor u het meest belangrijk? 


- wat kunt u zelf met de uitslagen doen? 

 

21.30 Afsluiting