Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole
ZGT, 3 januari 2018 16:04

IGJ publiceert controlerapport dagopname

Op 25 september 2017 heeft de inspectie op beide locaties van ZGT een onaangekondigd bezoek gebracht aan de afdeling dagopname. Tijdens dit bezoek heeft de inspectie de afdelingen op zes punten beoordeeld. Zo toetste de inspectie bijvoorbeeld op de afbakening van het zorgaanbod, dus welke patiënten mogen worden opgenomen op de dagopname. Ook werden de afspraken rondom opname, het verblijf en het ontslag van een patiënt op de dagopname getoetst

De conclusie uit het rapport is, dat de belangrijke zaken in ZGT zijn geregeld, maar dat dit niet altijd wordt vastgelegd in een protocol of procedure. Dit was onder andere het geval bij het zorgaanbod, de opnameprocedure en de ontslagprocedure. ZGT herkent de verbeterpunten die door de inspectie zijn vastgesteld. We hebben een actieplan in werking gezet om dit aan te pakken.

Hier vindt u het rapport met de bevindingen van IGJ.

Topzorg voor uw levenskwaliteit

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. U vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo. Meer informatie vindt u op zgt.nl.