Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole
ZGT, 26 juli 2018 13:51

Interim-bestuurder Van den Akker begeleidt ambitieuze transformatie ZGT-locatie Hengelo

Luc van den Akker (58) is door de Raad van Toezicht ZGT tijdelijk toegevoegd aan de Raad van Bestuur. Hij krijgt de specifieke opdracht om de transformatie van de locatie Hengelo naar een 24-uurs centrum zorgvuldig en succesvol te laten verlopen. Van den Akker heeft een medisch specialistische achtergrond en begeleidde eerder al complexe trajecten binnen de zorg. Zijn interim-opdracht heeft de duur van minimaal een half jaar tot maximaal een jaar.

“ZGT heeft, binnen de context van het totale zorgaanbod in de regio, duidelijke keuzes gemaakt voor de toekomstige invulling van haar beide locaties”, licht Ton Ruikes, voorzitter van de Raad van Bestuur, toe. “De afgelopen jaren zijn de eerste stappen daarin gezet. Nu staat ZGT voor de volgende belangrijke stap; de transformatie binnen een jaar van onze locatie Hengelo naar een 24-uurscentrum. Een moderne werkwijze maakt het mogelijk om meer behandelingen in dagbehandeling te doen. Daardoor kunnen straks meer patiënten in Hengelo worden geholpen en benutten we onze locatie Hengelo dus beter.”

“Straks kunnen we meer patiënten in Hengelo helpen.”

“Dit is een ambitieus en complex traject”, vult Henk Kamp, voorzitter van de Raad van Toezicht, aan. “Dan is het verstandig om daar tijdelijk iemand voor aan te stellen die zich daar voor de volle 100% op kan richten en het mandaat heeft om beslissingen te nemen. Luc van den Akker heeft ervaring met dergelijke trajecten binnen de zorg en is zelf jarenlang werkzaam geweest als medisch specialist. Hij is daardoor goed in staat om zaken vanuit zorgprofessional- en patiëntperspectief te benaderen. Kortom, met zijn komst zorgen we dat deze transformatie voor alle betrokkenen zo goed mogelijk verloopt en we straks onze patiënten nog beter van dienst kunnen zijn."

 

“Verstandig om daar tijdelijk iemand voor aan te stellen die zich daar voor de volle 100% op kan richten en mandaat heeft om beslissingen te nemen.”

“Het is een uitdagende klus om dit verandertraject te mogen begeleiden”, vertelt Luc van den Akker daar zelf over. “Het vraagt om zorgvuldigheid en goede afstemming met de zorgprofessionals en de ketenpartners. De profielkeuze voor Hengelo kan niet los worden gezien van de invulling van locatie Almelo. Ook de toekomstige positionering van OCON (orthopedische kliniek binnen ZGT) is daarbij van belang. Uiteindelijk is het streven dat zowel de kwaliteit van de zorg als de patiënt tevredenheid toenemen. Dan kunnen we spreken van een geslaagde transitie.”

Hengelo wordt vernieuwend, toegankelijk, servicegericht 24-uurs centrum

Begin deze maand maakte ZGT bekend dat de locatie Hengelo zich binnen een jaar verder door ontwikkelt naar een vernieuwend, toegankelijk, servicegericht 24-uurs centrum. Een onderscheidend medisch centrum, centraal gelegen in Twente, waar regiobewoners terecht kunnen voor poliklinische zorg, diagnostiek en dag- en short stay-behandeling. De verwachting is namelijk dat in de toekomst 70 tot 80% van de behandelingen in dagbehandeling plaatsvindt. Dat betekent dat de locatie Hengelo beter benut wordt. In ziekenhuislocatie Almelo vindt alle meerdaagse, acute en hoog risico zorg plaats.

Over Luc van den Akker

Luc van den Akker – geboren te Maastricht – is 19 jaar actief geweest als vaatchirurg. Daarnaast heeft hij 15 jaar bestuurlijke functies bekleed onder andere als lid en voorzitter van de coöperatieve vereniging van vrijgevestigd medisch specialisten en als lid en voorzitter van de medische staf. Tevens is hij actief bestuurlijk betrokken geweest bij het fusieproces van twee grote ziekenhuizen en aan het tot stand komen van een volledig geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB); waar hij als vicevoorzitter onder andere verantwoordelijk was voor fusiebegeleiding van de medische staven en vakgroepen, en functioneringsvraagstukken. Daarnaast behoorde het formele overleg met diverse interne en externe stakeholders, waaronder de OR, de VAR, de IGZ en de huisartsen, tot zijn portefeuille. In deze periode heeft hij ook een rol vervuld in het formaliseren van een regionale samenwerking met onder andere een academisch centrum en heeft hij bestuurlijk actief deel uitgemaakt van complexe verandertrajecten en de implementatie daarvan. Sinds maart 2017 is Van den Akker partner bij “De Praktijk”, waar hij zijn jarenlange bestuurlijke ervaring inzet bij een diversiteit aan bestuurlijke opdrachten in de zorg. Tevens is Luc van Akker voorzitter van de Raad van Toezicht bij La Providence, een zorgaanbieder in de care-sector.

Locatie Hengelo ZGT

Topzorg voor uw levenskwaliteit

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. U vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo. Meer informatie vindt u op zgt.nl.