Verpleegkundigen lopen in de gang

Jaaroverzicht ZGT 2022: een dynamisch jaar

Het jaaroverzicht 2022 laat de successen, inspanningen en ontwikkelingen van het afgelopen jaar van ZGT zien. Een jaar waarin we nog te maken hadden met de gevolgen van COVID, maar ook hard werkten aan nieuwe uitdagingen.

Zorg voor elkaar en onze patiënten

Met ongeveer 3100 medewerkers en 230 medisch specialisten gaven wij zorg aan patiënten uit met name de regio Twente. Meer dan 30 duizend patiënten bezochten onze spoedeisende hulp (SEH). Ruim 23 duizend mensen werden opgenomen op een van onze verpleegafdelingen en we voerden meer dan 15 duizend operaties uit. Met meer dan 391 duizend afspraken op onze poliklinieken, 2200 bevallingen en 652 opnames op de intensive care (IC), bleef de druk op de zorg hoog.

Bij deze zorg hebben we altijd oprechte aandacht voor onze patiënten en voor elkaar. Ook richtten we ons steeds op het nog verder verbeteren van de zorg.

Samenwerking

Bij ZGT staat ‘samen doen’ centraal. Dat geldt binnen ZGT. Want samenwerken zorgt ook voor meer werkplezier, zeker als de werkdruk hoog is. Maar ook werken we samen met onze regionale zorg- en welzijnspartners, in het bijzonder de samenwerking met MST.

Medisch specialisten en andere zorgprofessionals van beide ziekenhuizen hebben het afgelopen jaar met elkaar gekeken hoe we goede medisch specialistische zorg in Twente bereikbaar en toegankelijk houden.

Topklinisch en aandacht voor kwaliteit

Onze topklinische zorg, zorg waar wij in gespecialiseerd zijn, werd verder uitgebreid met diabetische voetzorg en het diabetes innovatiecentrum.

In het voorjaar vond een Qualicor-audit plaats. Hierdoor werd bevestigd dat wij altijd werken aan het verder verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van onze zorg. Het behalen van niveau Zilver van de Milieuthermometer zorg betekent dat wij op de goede weg zijn om een steeds duurzamere organisatie te worden.

Financieel gezond en klaar voor de toekomst

ZGT behaalde in 2022 een resultaat van 5,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt €0,3 miljoen boven de begroting van 5 miljoen euro. Hiermee houdt ZGT zijn financieel gezonde situatie. Met de nieuwe meerjarenbeleidsvisie die we in 2022 ontwikkelden, hebben we de komende jaren een sterk kompas dat richting geeft aan de complexe keuzes die we moeten maken. Daarmee is ZGT klaar voor de toekomst.

Op deze pagina vindt u het complete jaardocument, inclusief uitgebreide financiële verantwoording.