Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole
ZGT, 7 februari 2019 12:06

Korte lijnen tussen huisartsen en ZGT

Wanneer u gezondheidsklachten heeft, kunt u een afspraak maken bij uw huisarts. De huisarts kan uw klacht beoordelen, zo nodig medicatie voorschrijven en u eventueel verwijzen naar een andere zorgverlener. De huisartsen in de regio verwijzen hun patiënten onder andere door naar ZGT. Een goede overdracht is essentieel. Het is belangrijk dat huisartsen en medisch specialisten goed met elkaar samenwerken. Wij vroegen huisarts Corine Martens van lijn 1 huisartsenpraktijk in Rijssen naar haar ervaringen ten aanzien van de samenwerking met zorgprofessionals van ZGT.

 

Corine: “De lijnen tussen onze praktijk en het ziekenhuis zijn kort. Ik ken niet alle specialisten persoonlijk, maar lees in de nieuwsbrief voor huisartsen bijvoorbeeld wel welke nieuwe specialisten zijn aangesteld.” Corine is commissielid van de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) Almelo en omstreken. “Met deze groep organiseren wij nascholingen en symposia voor en door huisartsen”, vervolgt zij. “We praten elkaar bij over nieuwe ontwikkelingen, richtlijnen en werkafspraken. Er zijn ook bijeenkomsten met specialisten van diverse vakgroepen van ZGT. Samen met het ZGT Obesitascentrum organiseerden wij onlangs nog het symposium over ‘Zorg voor de post bariatrische patiënt vanuit meerdere disciplines’.”

 

Het betrof een bijeenkomst over patiënten die een maagverkleinende ingreep ondergingen. Een ingreep die gedaan kan worden bij mensen met ernstig overgewicht (obesitas). Met obesitas neemt het risico op gezondheidsproblemen toe. “Voor patiënten die al jaren proberen af te vallen, kan een maagverkleining een laatste redmiddel zijn. Maar de operatie is slechts een hulpmiddel”, benadrukt Corine.

Tussen neus en lippen

“In mijn praktijk merk ik dat veel patiënten het lastig vinden om over hun gewichtsproblemen te praten. Soms komt men voor iets anders en geeft dan terloops nog aan dat het nu tijd is om flink af te vallen. Als iemand met ernstig overgewicht ook suikerziekte en/of hoge bloeddruk heeft, gooi ik zelf een balletje op. Het traject is heftig en wordt veelal onderschat. Het gaat ook om een leefstijl verandering. Ik probeer de patiënt zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Geef antwoorden op vragen en probeer onzekerheden weg te nemen.”

 

“Sinds 2002 werk ik als huisarts in Rijssen. De eerste keer dat een patiënt van mij een maagverkleinende operatie onderging was in 2008. Dat was toen nog in België. Inmiddels hebben veertig patiënten van onze praktijk deze ingreep gehad. De zorg voor de post bariatrische patiënt is de afgelopen jaren toegenomen en heel specifiek. Als huisarts wil je jouw patiënt de beste zorg kunnen bieden. Een symposium is dan heel nuttig.”


Kennisoverdracht

“Je hoort wat er binnen het vakgebied is veranderd. Wat je als huisarts vlak na een operatie, maar ook later, bij een patiënt kunt verwachten. Zo zijn er klachtensymptomen waarbij je ‘normaal’ zou wachten, maar post bariatrische patiënten direct moet doorverwijzen. Tijdens het symposium waren ongeveer vijftig huisartsen aanwezig. We hadden interactieve sessies met onder andere de internist, chirurg, psycholoog en diëtist. Allemaal disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor de (post) bariatrische patiënt.”

 

Ervaringen uitwisselen

“Binnenkort geef ik een nascholing aan oncologie verpleegkundigen. Aan de hand van cases wisselen we ervaringen uit. Ook kunnen we bespreken waar de samenwerking en de zorg voor onze patiënten nog beter kan. Als een patiënt van mij de diagnose kanker krijgt, krijg ik direct een telefoontje van het ziekenhuis. Dat vind ik ook heel belangrijk. Maar als mijn patiënt de gevreesde woorden ‘u bent uitbehandeld’ hoort, hoor ik dat ook graag. Omdat je er dan voor hem wilt zijn. De nascholing is dus leerzaam voor de verpleegkundigen en voor mij. Maar ook waardevol voor onze patiënten. Het doel is: goede zorgverlening in het totale zorgtraject.”


Pak vaker de telefoon!

“Ja, ik ben zeker positief over de samenwerking met ZGT. Maar het kan nog beter! Nog vaker telefonisch contact bijvoorbeeld. Onlangs lag een patiënt van mij op de intensive care. Ik heb gelijk gebeld met de afdeling. Ik ken de achtergrond. De reactie ‘wat fijn en waardevol dat je belt, zegt al genoeg. Dus medisch specialisten en huisartsen: Pak nog vaker de telefoon!