Verpleegkundigen lopen in de gang

Landelijke campagne moet gesprek tussen zorgverlener en patiënt bevorderen

Door samen te beslissen zijn mensen tevredener over de zorg die zij krijgen en trouwer aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken. Toch gaat het niet vanzelf. Om hierbij te helpen start vandaag een grote landelijke campagne die oproept om vragen te stellen, beter te luisteren en gesprekken voor te bereiden. De campagne is een initiatief van de zorgsector en wordt ook van harte door ZGT ondersteund.

 

De campagne geeft, onder andere via de website www.begineengoedgesprek.nl, tips en hulpmiddelen aan zowel zorgverleners als patiënten om beter en vaker samen te beslissen.

Samen Beslissen is het proces waarin de arts en patiënt gezamenlijk bespreken welk medisch beleid het beste bij de patiënt past, waarbij alle opties, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en omstandigheden worden meegenomen. De nadruk ligt niet op de uiteindelijke beslissing, maar juist op de weg ernaartoe. En dat is vaak makkelijker dan je denkt, want samen beslissen doe je tijdens een goed gesprek.

Binnen ZGT worden verschillende hulpmiddelen ingezet om gesprekken met patiënten gemakkelijker te laten verlopen en patiënten beter in te lichten. Denk hierbij aan de consultkaarten en de 3 goede vragen. Wil je jouw afspraak binnen ZGT goed voorbereiden? Neem dan ook eens een kijkje op deze website.