Verpleegkundigen lopen in de gang

Medische gegevens ZGT en huisartsen komen bijeen in persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Sinds kort kunnen patiënten hun medische gegevens van ZGT verzamelen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In zo’n app (of website) kunnen alle gezondheidsgegevens vanuit verschillende zorgaanbieders worden verzameld en kan iedereen een kopie van de medische gegevens bekijken en toevoegen aan de eigen online omgeving.
Hiermee speelt ZGT, samen met MST en de huisartsen in de regio, in op de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord. In 2025 kunnen alle inwoners die dat willen, beschikken over een gebruiksvriendelijke en goed gevulde persoonlijke gezondheidsomgeving.

Samenwerking huisartsen


ZGT heeft veel afstemming met de huisartsen als het gaat om het bieden van een duidelijk overzicht van medische gegevens aan patiënten. Informatie van veel huisartsenpraktijken kon door patiënten al opgehaald worden in een PGO. Nu komt daar dus ook de informatie van ZGT en MST beschikbaar.

Voordelen van een PGO

PGO’s bieden mensen de mogelijkheid hun gezondheid beter in de gaten te houden, doordat zij medische gegevens van verschillende zorgaanbieders in hun PGO kunnen verzamelen en hier ook zelf meetgegevens aan toe kunnen voegen.

  • Gegevens van zorgaanbieders overzichtelijk op één online plek
  • Niet meer zoeken naar uw gezondheidsgegevens
  • Via een PGO veilig verbinden met uw zorgverlener(s)
  • Beter voorbereid op gesprek met uw zorgverlener(s)
  • Een completer beeld van uw gezondheid

Zelf een Persoonlijke Gezondheidsomgeving gebruiken

Wilt u meer weten over een Persoonlijke Gezondheidsomgeving of wilt u uw ZGT gegevens inzien via een PGO? Klik dan hier