Almelo, 21 mei 2019 09:45

Minister Hugo de Jonge bij ZGT in gesprek over bredere problematiek ‘100-dagen-patiënt’

Hoe zorgen we dat patiënten met een complexere zorgvraag niet langer in het ziekenhuis liggen dan nodig? Hoe voorkomen we dat ouderen op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis terecht komen zonder dat dit echt nodig is? En als dat dan toch gebeurt, hoe wordt dan de vervolgzorg adequaat geregeld? Deze vragen stonden maandagavond centraal bij het bezoek van minister Hugo de Jonge aan ZGT. Op uitnodiging van ZGT-chirurg Tim Verhagen ging de minister met hem in gesprek over deze problematiek. Ook zorgpartners Carintreggeland, ZorgAccent, TriviumMeulenbeltZorg en het Zorgkantoor schoven aan.

Het begon allemaal met een tweet die ZGT-chirurg Tim Verhagen op 24 maart jl. de wereld in stuurde. Verhagen twitterde over zijn patiënt die al 100 dagen in het ziekenhuis verbleef, wachtend op de juiste vervolgzorg. Wat volgde was veel aandacht en een bredere discussie. Al snel reageerde ook minister Hugo de Jonge. Verhagen nodigde daarop de minister uit om bij ZGT langs te komen en in bredere context het gesprek hierover aan te gaan. Voor de betreffende patiënt werd uiteindelijk door extra gezamenlijke inspanning een plek gevonden, maar daarmee wordt deze problematiek niet opgelost. Dat bevestigden maandagavond ook de partijen aan tafel. Medewerkers van ZGT, Carintreggeland, ZorgAccent, TriviumMeulenbeltZorg en het Zorgkantoor – die dagelijks met deze vragen worden geconfronteerd – gingen daarover het gesprek aan met minister De Jonge. Tim Verhagen zag een begripvolle minister die aangaf dat ook hij weet dat het antwoord op de gestelde vragen niet zo eenvoudig is.

 

“Als zorgverleners en overheid moeten we zorgen dat mensen weten waar ze met hun vragen terecht kunnen en dat er tussen zorgverleners korte lijnen zijn om deze zorg goed te organiseren. Ik ben blij dat de minister dit onderschrijft, zeker omdat de uitdaging in de toekomst door de vergrijzing alleen maar groter zal worden.”

Tim Verhagen: “De afgelopen periode heb ik ontzettend veel reacties gehad uit de rest van het land, waaruit wel blijkt dat dit een breder, landelijk probleem is. Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau onderschrijft in een recent rapport dat de zorg voor thuiswonende ouderen beter moet. Om te voorkomen dat zij onnodig in het ziekenhuis belanden is goede samenwerking in de regio noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk dat mensen zelf ook nadenken over hoe ze oud willen worden en wat zij en hun familie daarvoor moeten regelen. Als zorgverleners en overheid moeten we zorgen dat mensen weten waar ze met hun vragen terecht kunnen en dat er tussen zorgverleners korte lijnen zijn om deze zorg goed te organiseren. Ik ben blij dat de minister dit onderschrijft, zeker omdat de uitdaging in de toekomst door de vergrijzing alleen maar groter zal worden.”

Wolter Odding, voorzitter Raad van Bestuur ZGT: “Het is zeer te waarderen dat minister De Jonge naar Almelo komt om hierover met ons in gesprek te gaan. Het is een belangrijk onderwerp, dat door de toenemende vergrijzing, alleen maar actueler wordt. Samenwerking met en tussen de zorgpartners in de regio is hierin van wezenlijk belang, want één zorginstelling kan dit niet oplossen. De positieve grondhouding van iedereen aan tafel geeft mij het vertrouwen dat wij in Twente de zorg voor ouderen blijvend goed zullen inrichten.”

Minister de Jonge