ZGT, 12 mei 2019 07:00

Moederdag: Wij bedanken de moeders uit de moederraad

De moederraad

Foto: ZGT

 

 In september 2018 is de moederraad Twente opgericht om (aanstaande) moeders een duidelijke stem te geven in de geboortezorg en bij te laten dragen aan de verbetering van de zorg bij zwangerschap en geboorte in de regio Twente. Op Moederdag een speciaal bedankje voor deze betrokken vrouwen!

 

“Vanaf het moment dat ik zwanger was hield ik van mijn kindje. De eerste zwangerschap ging helaas mis, de tweede werd een prachtige dochter. Ik heb ervaren, in beide situaties, hoe belangrijk goede zorg was, maar ook waar ik iets miste. En zo heeft iedere moeder en ouder een eigen verhaal. Ik vind het een eer om mee te mogen denken over de verbetering van de zorg rondom geboorte en met een aantal andere moeders álle moeders in Twente te mogen vertegenwoordigen.”

 

De moederraad geeft stem aan (aanstaande) moeders in de besluitvorming rondom geboortezorg. Hierdoor sluit de zorg beter aan op de wensen en behoeften van patiënten. De inbreng van de leden van de moederraad houdt de zorgontwikkelaars en zorgverleners scherp. De moederraad bestaat uit acht vrouwen uit de omgeving van Almelo, Enschede en Hengelo. Deze vrouwen zijn zwanger of de afgelopen twee jaar moeder geworden. De moederraad komt vier keer per jaar op woensdagavond bij elkaar.

 

De leden van de moederraad hebben verschillende drijfveren. De ene vrouw zegt: “Ik vind het belangrijk om actief mee te denken over plannen en vraagstukken van de zorgverleners.” En een ander: “Door aan de moederraad deel te nemen hoop ik een stem te kunnen geven aan de moeders uit Twente en bij te dragen aan passende zorgverlening rondom geboortezorg.”

 

Twente heeft het grootste landelijke verloskundig samenwerkingsverband (VSV). In dit samenwerkingsverband is de stap van geboortezorg naar integrale zorg gemaakt. Dit betekent concreet dat er nauwe samenwerking is tussen ketenpartners (verloskundigen, gynaecologen, ziekenhuizen, kraamzorg en consultatiebureaus) waarbij de cliënt centraal staat. In de vorm van een moederraad wordt de cliënt onderdeel van de samenwerking.