Mondkapje in ZGT verplicht Let op: het dragen van een mondkapje is voor alle patiënten, bezoekers en begeleiders vanaf 12 jaar in ZGT verplicht. Een faceshield mag alleen aanvullend worden gebruikt naast het mondkapje (Bent u een mondkapje vergeten? Dan kunt u deze kopen bij de receptie.)
Almelo, 24 juli 2020 13:31

Mogelijk dubbel eigen risico door coronavirus

Vanwege het coronavirus is het mogelijk dat uw (vervolg)afspraak, operatie of behandeling dit jaar uitgesteld is (geweest). Hierdoor kan er onverwachts (dubbel) aanspraak worden gemaakt op uw eigen risico. Wanneer een behandeltraject in 2019 is gestart, en de afspraak ook toen al was ingepland voor 2020, dan vallen alle kosten onder uw eigen risico van 2019. Dit heeft te maken met de DBC systematiek (diagnose behandelcombinatie). Maar wanneer een behandeling is uitgesteld, kan het zijn dat die looptijd van 120 dagen is verstreken. Hierdoor vallen de kosten onder uw eigen risico van dit jaar.

Er kan door ZGT geen coulance verleend worden. Voor vragen kunt u zich wenden tot uw zorgverzekeraar. Wij begrijpen dat dit voor u als patiënt een onwenselijke situatie kan creëren. Maar ZGT volgt hierin het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Factuur

Op de factuur van de zorgverzekering staat een overzicht van de activiteiten die in het kader van uw klacht of behandeling zijn uitgevoerd, door bijvoorbeeld het ziekenhuis. In de periode van de coronacrisis is het mogelijk dat op dit overzicht een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis geweest bent. Om patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen tijdens deze periode zijn afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk vervangen door consulten ‘op afstand’. Dat wil zeggen telefonisch, per e-mail of via een beeldverbinding. Landelijk is dit overeengekomen tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de NZa. De hoogte van de factuur wordt in de meeste gevallen niet beïnvloed door de wijze waarop het contact heeft plaatsgevonden (fysiek of op afstand).

Op deze infographic van de Nederlandse Zorgautoriteit wordt uitgebreid uitgelegd hoe het kan dat u in 2020 nog betaald voor een ziekenhuisbezoek van 2019.