ZGT, 11 februari 2020 14:03

Nieuwe wetten Zorg en Dwang (WZD) en Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de wetten Zorg en Dwang (WZD) en Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wbopz) voor gedwongen psychiatrische zorg is vervallen.

ZGT wil verplichte zorg zoveel mogelijk voorkomen en terugdringen. Dit streeft ZGT na op de wijze zoals die in onderstaande visie is verwoord:

Patiënten met een ernstige psychische aandoening ontvangen in principe altijd zorg op basis van vrijwilligheid.[1] Dit sluit naadloos aan op de ZGT-missie waarin één van de 7 beloften 'eigen regie' is.
Eigen regie betekent naast vrijwilligheid van zorg ook dat de patiënt goed is geïnformeerd, dat de patiënt eigen doelen opstelt en dat de patiënt meedenkt over zijn behandeling. Zorg is gericht op eigen regie met als doel gelijkwaardigheid en het voorkomen van verplichte zorg. Patiënten kunnen in eigen tempo aan herstel werken en zo veel mogelijk blijven deelnemen aan de samenleving. ZGT biedt zorg op de juiste plaats waarbij de patiënt niet langer of vaker in het ziekenhuis is dan nodig is. Familie en naasten kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van verplichte zorg. Zij worden onder andere daarom betrokken bij de zorg.

ZGT ziet het toepassen van verplichte zorg als ultimum remedium. Pas indien er geen alternatieven voor zorg op basis van vrijwilligheid zijn, kan verplichte zorg worden toegepast in het kader van de Wvggz. Altijd wordt gekeken naar welke aanpak het beste past; verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Verplichte zorg wordt alleen toegepast na een uiterst zorgvuldige afweging zoals beschreven in de Wvggz.

Meer weten?

https://www.dwangindezorg.nl/wvggz/patientenrecht
https://www.dwangindezorg.nl/wvggz/documenten/publicaties/informatiepunt/documenten/1/brochure-crisismaatregel-betrokkenen
https://www.dwangindezorg.nl/wvggz/documenten/publicaties/informatiepunt/documenten/1/brochure-zorgmachtiging-betrokkenen