Onderhandelingen met zorgverzekeraars bezig

Kiest u voor een behandeling in ZGT, dan is het belangrijk om te weten of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen gaan elk jaar de onderhandelingen met elkaar aan over de contracten. Zij maken afspraken over prijs, hoeveelheid en kwaliteit van de zorg.

Contracten voor 2023

Momenteel is ZGT nog in onderhandeling met diverse zorgverzekeraars over de contracten voor 2023. We hebben met twee zorgverzekeraars inmiddels een contract gesloten: met EUCARE en Zorg en Zekerheid.

Wij vinden het belangrijk dat patiënten tijdig zekerheid krijgen. Helaas lopen de onderhandelingen met de zorgverzekeraars ook dit jaar moeizaam. Ook in de toekomst willen we goede zorg blijven bieden, met voldoende handen aan het bed. Om hiervoor te zorgen moeten de zorgverzekeraars minimaal de kostenstijgingen compenseren en voldoende zorg inkopen. Als verzekeraars te weinig zorg inkopen, kan dat voor u betekenen dat u niet meer in aanmerking komt voor een bepaalde behandeling of dat u op een lange wachtlijst komt. Dat vinden wij niet wenselijk. Uiteraard blijven wij ons inspannen om zorg nog beter en slimmer in te zetten. Wij willen de zorg betaalbaar en toegankelijk houden en werken samen in de regio om onnodige (duurdere) zorg te voorkomen.

Wij streven ernaar om met alle zorgverzekeraars contracten voor volgend jaar af te sluiten. Wij houden u via onze website op de hoogte van ontwikkelingen. Ga voor de actuele stand van zaken naar de pagina ‘Zorgverzekeraars en overeenkomsten’.

Heeft u begin 2023 een afspraak of ingreep bij ZGT gepland staan? Overleg dan met uw zorgverzekeraar of de zorg vergoed wordt.

Let op: sommige zorgverzekeraars geven aan dat u in 2023 in ieder ziekenhuis terecht kunt, dus ook bij ZGT. Dat betekent niet automatisch dat u ook alle kosten vergoed krijgt. Als ons ziekenhuis geen contract kan sluiten met de zorgverzekeraar, kan het zijn dat u uw behandeling zelf moet voorschieten, of dat u zelf moet bijbetalen. Informeer tijdig bij uw zorgverzekeraar wat dit voor u betekent.