Onderzoek naar patiëntervaringen

ZGT neemt deel aan een onderzoek over patiëntervaringen. Deze patiënten ervaringsmonitor (PEM) is geïnitieerd door de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en wordt gehouden binnen tien zorginstellingen, ZGT is er daar een van.

Patiënten zijn steeds beter geïnformeerd en nemen een actieve rol in hun behandeling en dat vindt ZGT erg belangrijk. Door mee te doen aan dit onderzoek krijgt ZGT meer zicht op wat patiënten ervaren wanneer het gaat om de geleverde zorg.

De PEM is een instrument waarmee de ervaring van patiënten gemeten wordt, waarbij volwassen patiënten per mail worden benaderd om de vragenlijst in te vullen. Het gaat dan om patiënten die:

  • in het eerste kwartaal van 2021 een fysiek bezoek aan een polikliniek hebben gebracht.
  • in het eerste kwartaal van 2021 in de kliniek opgenomen zijn geweest en ontslagen zijn voor 31 maart 2021.

De e-mail wordt verstuurd door bureau Expoints dat voor de NVZ dit onderzoek uitvoert.