Verpleegkundigen lopen in de gang

Onderzoeker Wieke Nijmeijer gepromoveerd

Onderzoeker Wieke Nijmeijer promoveerde op vrijdag 15 juli aan de Universiteit Twente op haar proefschrift ‘The evolution of clinical care and transmural medical pathways for frail older adults with hip fractures’. Wieke heeft haar onderzoek uitgevoerd in ZGT onder begeleiding van Miriam Vollenbroek-Hutten en Han Hegeman, traumachirurg.

Een gebroken heup is een veelvoorkomend, potentieel desastreus, letsel voor ouderen. Binnen ZGT worden jaarlijks circa 350 patiënten met een heupfractuur opgenomen.
Het doel van dit proefschrift is om de zorg voor ouderen met een heupfractuur te optimaliseren voorbijgaand aan de grenzen van de zorginstellingen: vanaf de opname in het ziekenhuis, tot aan de geriatrische revalidatie in de verpleeghuizen en de poliklinische follow-up.

Momenteel wordt 98% van de patiënten met een heupfractuur operatief behandeld. Heupfractuur patiënten met een beperkte levensverwachting kunnen mogelijk baat hebben bij een niet-operatieve behandeling. Zij vermijden de stress van de chirurgische ingreep en de anesthesie en kunnen thuisblijven bij hun naasten in deze kwetsbare laatste levensfase. In het proefschrift is onder andere de Almelo Hip Fracture Score ontwikkelt: een risicoscore welke de kans op vroegtijdig overlijden bij kwetsbare ouderen met een heupfractuur voorspelt.

De hoeksteen van de besluitvorming rondom een operatieve of niet-operatieve behandeling is het multidisciplinair overleg, waarin de klinische beoordeling van de artsen en de individuele behandeldoelen van de patiënt gecombineerd en ter overweging genomen worden. De Almelo Hip Fracture Score zou ondersteuning kunnen bieden in dit besluitvormingsproces.

Daarnaast werden de uitkomsten van het intramurale orthogeriatrische zorgpad in dit proefschrift geëvalueerd en consistent bevonden. Dit zorgpad werd, in samenwerking met de verpleeghuisinstellingen Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg en ZorgAccent uitgebreid tot een transmuraal traject, waarin het verblijf op de geriatrische revalidatieafdelingen van de verpleeghuizen en poliklinische follow-up geïncludeerd werden. Op deze manier is het herstelproces van de patiënt voor zowel zorgprofessionals in het ziekenhuis als in de verpleeghuizen inzichtelijk, wat het mogelijk maakt om proactief de individuele behandeling aan te passen. De zorg voor patiënten met een heupfractuur gaat verder dan de grenzen van een zorginstelling en zou moeten worden benaderd vanuit het oogpunt van de gehele zorgketen.

We feliciteren Wieke van harte met haar promotie!