ZGT, 8 juli 2019 15:15

Op koers richting een toekomstgericht en financieel gezond ZGT

In de jaarcijfers over 2018, die ZGT vandaag publiceerde, zijn de eerste effecten van het in 2017 ingezette financiële herstelplan goed zichtbaar. Zo boekte ZGT over het afgelopen boekjaar een bescheiden operationele winst van 2,3 miljoen euro. Het jaar 2018 stond voor het ziekenhuis ook in het teken van een aantal belangrijke strategische keuzes, gericht op een toekomstbestendig zorgaanbod voor de Twentse patiënt.

 

Wolter Odding, lid Raad van Bestuur, kijkt met tevredenheid terug op de stappen die zijn gezet in 2018. Odding: “In 2017 zijn we gestart met ons herstelplan ‘Toekomstgericht en financieel gezond ZGT’. Aan de hand van dit herstelplan werken we gestructureerd – stap voor stap – toe naar een financieel gezonde basis voor ZGT. Zonder dat daarbij de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van onze zorg wordt aangetast, want daar moeten onze patiënten op kunnen blijven vertrouwen. In 2018 hebben we door gezamenlijke inspanning belangrijke stappen voorwaarts gezet in ons herstel.”

 

Meerjarige overeenkomsten geven vertrouwen

Met de belangrijke stappen voorwaarts doelt Odding onder andere op een behaalde kostenreductie van 4,4 miljoen euro, meer grip op inkomsten en uitgaven door een aangescherpte planning & control cyclus, een nieuwe slagvaardige organisatiestructuur, meer controle op het registratie- en declaratieproces van behandelingen en betere afspraken met de zorgverzekeraars. Eind 2018 sloot ZGT een meerjarige overeenkomst met Menzis, de grootste verzekeraar in het verzorgingsgebied. Odding licht toe: “Dat is een overeenkomst die verder gaat dan afspraken over volume en prijs. Het is een partnerschap met een koers naar de toekomst. Samen zetten we in op waardegedreven zorg, waarbij de juiste zorg op de juiste plaats centraal staat. Daarop aansluitend hebben we met onze medische staf ook een nieuwe meerjarige overeenkomst gesloten, waarin de volumeprikkel niet leidend is in de financiële afspraken. Deze beide meerjarige overeenkomsten geven naast vertrouwen ook financieel meer zekerheid voor ons ziekenhuis.”

 

Zwarte cijfers, maar meer nodig voor stabiliteit

ZGT mag dan langzaam in rustiger vaarwater komen en in 2018 zwarte cijfers schrijven, Odding ziet dat er meer nodig is om straks echt te kunnen spreken van een financieel gezond ZGT. “We zullen de komende jaren meer ‘vet op de botten’ moeten krijgen. Dat betekent dat we de schulden van ZGT verder moeten afbouwen en onze eigen middelen moeten opbouwen. In dat kader zijn we blij dat we met de banken tot nieuwe afspraken zijn gekomen voor de komende vier jaar. Onderdeel van die afspraken is dat we een deel van onze leningen bij hen kunnen herfinancieren en dat zij onder strikte voorwaarden bereid zijn nieuwe leningen te verstrekken voor benodigde investeringen. De afgelopen periode hebben we deze nieuwe afspraken met de banken vastgelegd in definitieve overeenkomsten. Dat hebben we de afgelopen dagen afgerond. Daardoor heeft de publicatie van onze jaarrekening iets langer op zich laten wachten dan gebruikelijk. Deze nieuwe afspraken zien we ook als blijk van vertrouwen in de koers die we richting de toekomst hebben uitgezet.”

 

Jaar van keuzes voor toekomst

Het jaar 2018 stond voor ZGT namelijk ook in het teken van het maken van heldere keuzes voor de toekomst. Odding: “Naast een vernieuwde organisatiestructuur en onze keuze voor waardegedreven zorg in de regio, zijn de profielen van onze locaties Almelo en Hengelo verder aangescherpt. We kiezen daarbij heel nadrukkelijk voor twee onderscheidende locaties, zodat deze goed worden benut en we zo optimaal mogelijk inspelen op de ontwikkelingen in de zorg. Daarnaast hebben wij onze ambitie om STZ-ziekenhuis te worden herbevestigd en daarmee dus ook het belang van wetenschap en onderzoek in ons ziekenhuis nog eens onderstreept. In 2018 is ook besloten tot het volledig verzelfstandigen van de orthopedie (OCON) per 1 januari 2019 binnen onze locatie Hengelo. Keuzes die bijdragen aan een kwalitatief goed en toekomstbestendig zorgaanbod voor de Twentse patiënt.”

 

Van uitspreken naar in gang zetten

“In 2019 gaan we onverminderd door met de uitvoering van ons herstelplan en de verwezenlijking van onze strategische ambities”, besluit

Odding. “We liggen op koers, maar moeten nu koers houden om te komen waar we willen zijn. Dat we in 2018 een beperkt financieel resultaat hebben weten te behalen, maakt het mogelijk om nu ook meer de omslag te kunnen maken van denken en uitspreken naar in gang zetten en daadwerkelijk doen. Allemaal gericht op de beste zorg voor onze patiënten.”

 

Bekijk hier het jaardocument 2018