Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole
ZGT, 24 april 2018 11:45

Project ‘Up and Go na een heupfractuur’; samenwerking zorgt voor kwaliteitsslag

Op maandag 23 april werd er een feestelijke bijeenkomst in Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) georganiseerd voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij de ketenzorg voor kwetsbare ouderen met een gebroken heup. Ouderen met een gebroken heup verblijven na een ziekenhuisopname vaak tijdelijk in een verpleeghuis om te revalideren. Vooral goede samenwerking in de zorgketen bij kwetsbare ouderen na een heupoperatie is belangrijk om te komen tot een goed functioneel herstel.

Deze ketenzorg kreeg een jaar geleden vorm in het project ‘Up and Go na een heupfractuur’. Dit project werd mogelijk gemaakt met steun van de Menzis voucher van het Pioneers in Healthcare Innovatiefonds (PIHC), een samenwerkingsverband tussen ZGT, Medisch Spectrum Twente, Deventer Ziekenhuis, Universiteit Twente, Zorgverzekeraar Menzis en Hogeschool Saxion.

 

“Door deze goede samenwerking met de ketenpartners hebben we echt een kwaliteitsslag gemaakt.”

Voor het Up and Go project slaan ZGT, Carintreggeland, ZorgAccent, TriviumMeulenbeltZorg en de Universiteit Twente de handen ineen om de zorg voor de kwetsbare ouderen na een heupoperatie te verbeteren. Het afgelopen jaar ontwikkelden deze organisaties gezamenlijk een transmuraal zorgpad. Hierbij werden er technologische toepassingen ingezet om het herstel na een heupoperatie te kunnen monitoren. Hiermee kunnen de specialisten op individueel niveau motiverende feedback geven aan de oudere. Ook kunnen zij een behandeling op maat maken om de revalidatie te optimaliseren. “Door deze goede samenwerking met de ketenpartners hebben we echt een kwaliteitsslag gemaakt”, aldus Han Hegeman, traumachirurg bij ZGT.

Het PIHC stimuleert duurzame samenwerking tussen technische onderzoekers en medisch specialisten in de regio. Volgens Miriam Vollenbroek-Hutten, wetenschapscoördinator bij ZGT, is dit een prachtig voorbeeld van multidisciplinair onderzoek op het snijvlak tussen zorg en technologie.

De zorg voor kwetsbare ouderen is een van de speerpunten van ZGT, hierbij is een goede samenwerking met ketenpartners onmisbaar. Het doel is dan ook om de samenwerking met de ketenpartners verder uit te bouwen.

Topzorg voor uw levenskwaliteit

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. U vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo. Meer informatie vindt u op zgt.nl.