Verpleegkundigen lopen in de gang

Promotie Yvette Moorman

 

Oncologisch chirurg Yvette Moorman promoveerde 20 september jl. aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Stepping forward in personalizing breast cancer management: added value of diagnostic assets’.

Yvette heeft haar onderzoek opgezet met behulp van een grote database van borstkanker patiënten van ZGT, waar ze haar opleiding is begonnen met begeleider/co-promotor dr. E.A. Kouwenhoven. Uiteindelijk is ze gepromoveerd onder begeleiding van professor dr. E. Rutgers van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

Het proefschrift is opgedeeld in twee delen. Yvette vertelt: “Enerzijds hebben we aandacht besteed aan het diverse karakter van borstkanker. Borstkanker is zeer uiteenlopend als je kijkt naar presentatie, diagnostiek, behandeling en prognose. Het is van belang om bij die subtypes met een slechtere prognose nader onderzoek te verrichten om te achterhalen wat de biologie is achter de ziekte en op basis hiervan gerichte therapieën te ontwikkelen.

“In het tweede deel van mijn proefschrift hebben we onze aandacht gevestigd op de diagnostiek van de oksel op basis van echografie en de mogelijkheid om deze te integreren in een voorspellend model. Het blijft belangrijk om vooraf te weten of er okselklier uitzaaiingen zijn. Zo kan voor ieder individu het beste behandelplan opgesteld worden. Hierbij kijken we naar chemotherapie, type borstoperatie, beperkte operatie van de oksel en mogelijkheden voor nabehandeling licht Yvette toe. “Dit onderzoek onderstreept het belang van gepersonaliseerde zorg oftewel behandeling op maat”.

Ook in de toekomst zou Yvette graag verder wetenschappelijk onderzoek willen verrichten vanuit het Medisch Centrum Leeuwarden. We kijken uit naar verdere onderzoeken en samenwerkingen en feliciteren Yvette van harte met haar promotie!


Al jaren levert het multidisciplinaire team van Borstkliniek Oost-Nederland topklinische zorg van goed- en kwaadaardige afwijkingen van de borst. Ruim 2000 nieuwe patiënten worden jaarlijks behandeld in de grootste kliniek voor mammazorg van Twente. Deze zorg is op 20 oktober 2023 officieel beloond met de STZ topklinische status.