Verpleegkundigen lopen in de gang

Traineeship Acute Zorg biedt snel inzicht in loopbaanmogelijkheden

In de Randstad is nu al een groot gebrek aan gespecialiseerde verpleegkundigen voor de spoedeisende hulp en de intensive-care-afdelingen. In het oosten van Nederland valt het nog mee met de arbeidskrapte, maar dat is voor de opleidingsadviseurs van de ZGT Academie in Almelo geen reden om achterover te leunen. "We houden de landelijke ontwikkelingen in de gaten en willen samen met het management voorkomen dat die personele druk op de actue zorg ook hier ontstaat, daarnaast vinden we het belangrijk om voldoende loopbaanperspectief te bieden", vertellen opleidingsadviseurs Marcel Rikhof en Dianne Reinders.


In 2018 startte ZGT al met een pilotproject om verpleegkundigen versneld en gecombineerd op te leiden voor zowel de intensive care (IC) als de SEH (spoedeisende hulp). Het doel van de pilot was onderzoeken of het interessant en werkbaar is om deze opleidingen en functies te combineren, zodat verpleegkundigen breder inzetbaar zijn met een in totaliteit kortere opleidingsduur. De pilot leverde interessante inzichten op. “Beide IC-verpleegkundigen hebben binnen een jaar de verkorte opleiding tot SEHTraineeship Acute Zorg biedt snel inzicht in loopbaanmogelijkheden verpleegkundige kunnen afronden, maar we merkten vervolgens dat het in de praktijk wel lastig kan zijn om de bekwaamheden die je aanleert ook te onderhouden. De ene collega werkte één maand op de IC, daarna één maand op de SEH. Bij de andere collega hebben we bewust voor een langere tussenperiode gekozen van twee maanden IC en één maand SEH. We hebben uiteindelijk ervaren dat het beter werkt om maximaal één maand op een van de afdelingen te werken.”


De ervaringen van de pilot hebben onder andere geleid tot de plannen om een Traineeship Acute Zorg voor verpleegkundigen op te zetten voor vier afdelingen in het ziekenhuis: de SEH, de AOA (acute opname afdeling), de IC en de CCU (coronary care unit). Deze afdelingen (behalve de AOA) vallen onder de noemer acute zorg, maar de inhoud en aard van de werkzaamheden is vaak wezenlijk
anders. “Op de SEH is er altijd hectiek, dat moet bij je passen. Op een intensive care is de zorg complex, maar is er meer tijd en aandacht voor een patiënt. En als je op onze acute opname afdeling werkt moet je binnen maximaal 48 uur alle diagnostiek kunnen afronden”, legt Rikhof uit. Volgens de opleidingsadviseurs is voor veel verpleegkundigen niet altijd duidelijk hoe de dagelijkse werkelijkheid in de acute zorg eruit ziet als ze net hun basisopleiding hebben afgerond. Met als gevolg dat verpleegkundigen uiteindelijk toch afzien of afvallen tijdens deze specialisatie. “Ze vinden bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid te groot en willen of durven deze toch niet te nemen. Of de werkelijkheid blijkt simpelweg heel anders dan ze dachten”, vertelt Reinders.

Daarom is ZGT bezig om een traineeship te ontwerpen waarin verpleegkundigen drie maanden stage kunnen lopen op de vier afdelingen in het ziekenhuis waar acute zorg geleverd wordt. Het traineeship moet beter inzicht geven in de loopbaanmogelijkheden, zodat ZGT nieuwe collega’s aan zich bindt die ook echt geïnteresseerd zijn om te gaan werken in het vakgebied waarvoor ze worden opgeleid. Het maken van een goede keuze helpt om te zorgen dat er de komende jaren voldoende specialistische verpleegkundigen zijn en blijven. “Wie verpleegkundige wil worden op een intensive care is al snel zeven jaar onderweg. Na de vierjarige hbo-opleiding verpleegkunde is vaak minimaal één tot twee jaar klinische ervaring nodig op een reguliere verpleegafdeling en daarna is er pas de gespecialiseerde IC-opleiding die achttien maanden duurt. Als de IC dan toch niet blijkt te zijn wat je
ervan dacht, ben je als verpleegkundige veel tijd kwijt. En voor ons als ziekenhuis duurt het lang, te lang, voordat iemand zo’n opleidingstraject heeft afgerond”, aldus Rikhof. “We zoeken naar manieren om dat sneller en beter te doen.” Reinders: “We willen verpleegkundigen graag enthousiasmeren voor de acute zorg. Maar dan moeten we ze als goed werkgever ook laten ervaren welke acute zorg het beste bij ze past.”