Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole
ZGT, 7 maart 2018 14:47

Twentse onderzoekers breken een lans voor het meten van lichamelijke activiteit bij de begeleiding van diabetespatiënten

Voldoende lichaamsbeweging is van groot belang in de behandeling van type 2 diabetes, maar objectieve informatie hierover ontbreekt meestal in de dagelijkse praktijk. Behandelaars moeten dan afgaan op wat patiënten zelf melden over hun lichamelijke activiteit.

Onderzoekers van ZGT en UT hebben nu onderzocht of dit afdoende is om een goed beeld te krijgen. Bij vijftig deelnemers aan het DIAbetes en LifEstyle Cohort Twente (DIALECT), uitgevoerd in ZGT, werd de lichamelijke activiteit vergeleken zoals ingeschat door de patiënten zelf (via een vragenlijst) en met objectieve metingen door een stappenteller (Fitbit Flex). Patiënten gebruikten de stappenteller twee weken en vervolgens werd bepaald in hoeverre men voldeed aan de richtlijn voor gezond bewegen (>150 actieve minuten per week) volgens de vragenlijst en volgens de stappenteller.

Gebaseerd op inschatting van de patiënten zelf zou een behoorlijk deel van mensen voldoen aan de richtlijn gezond bewegen, namelijk 40%, tegenover 14% op basis van Fitbit, dus veel minder. Zie onderstaande afbeelding. Lees daaronder verder.

 

Zonder objectieve metingen kan er blijkbaar een behoorlijk vertekend beeld bestaan van de lichamelijke activiteit van patiënten met type 2 diabetes. Als mensen ten onrechte denken voldoende te bewegen, bemoeilijkt dit de aanpak van inactiviteit.

De onderzoekers zijn van mening dat het standaard gebruik maken van objectieve metingen in de dagelijkse praktijk de basis moet zijn voor een behandeling gericht op leefstijlverbetering. Behalve dat inactiviteit beter herkend wordt door behandelaars en patiënten, kunnen de metingen ook gebruikt worden in de follow-up en dienen als positieve stimulans.

Het onderzoek is gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Diabetes Care.

 

Meer informatie

Topzorg voor uw levenskwaliteit

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. U vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo. Meer informatie vindt u op zgt.nl.