Verpleegkundigen lopen in de gang

Uitkomst Patiënt Ervarings Monitor (PEM)

Op initiatief van NVZ is in het kader van een pilot begin 2021 een PEM (Patiënten Ervarings Monitor) uitgevoerd onder 23 zorginstellingen. ZGT heeft hieraan deelgenomen. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we om de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening continu te verbeteren. Omdat verschillende ziekenhuizen in Nederland dezelfde vragenlijst hebben gebruikt, kunnen we de ervaringen van onze patiënten ook vergelijken met die van andere ziekenhuizen. Zo kunnen we ook van elkaar leren. Het onderzoek is uitgevoerd door Expoints. Dit is een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Wat vinden patiënten van ons ziekenhuis?

De ervaringen van patiënten in ZGT vertellen ons wat we goed doen en wat beter kan. Daarom doen we hier continu onderzoek naar, onder andere met de Patiënt Ervarings Monitor (PEM). De vragen in deze vragenlijst gingen over verschillende aspecten van patiëntgerichte zorg, bijvoorbeeld over wat er in het ziekenhuis met de patiënt is besproken, de wachttijd voor een afspraak en of de patiënt kon meebeslissen over de behandeling of het onderzoek.

Resultaten

In totaal hebben 12.723 patiënten van ZGT hun ervaringen gedeeld. De resultaten van de PEM geven aan op welke punten de zorg in ZGT als goed wordt ervaren en op welke punten we de zorg kunnen verbeteren. Hieronder staan de drie onderwerpen waar patiënten het meest positief over waren en de onderwerpen die door ZGT kunnen worden verbeterd.

De poliklinieken werden gewaardeerd met een 8,5
Meest positief
Patiënten hadden vertrouwen in de arts en andere zorgverleners op de poliklinieken.
Patiënten vonden dat de arts hun dossier goed gelezen had.
Patiënten vonden dat er voldoende tijd was voor het bespreken van hun ziekte of probleem.

Verbeterpunten
Informatie over eventuele wachttijd op de polikliniek.
Informatie over eventuele bijwerkingen van medicatie.
Patiënten geven aan dat de arts niet altijd op tijd was tijdens hun afspraak op de polikliniek.

De verpleegafdelingen werden gewaardeerd met een 8,6
Meest positief
Patiënten voelden zich veilig tijdens hun opname.
Patiënten vonden dat de arts hun dossier goed gelezen had.
Patiënten hadden vertrouwen in de arts(en) en vonden dat er met respect met hen omgegaan werd.

Verbeterpunten
Informatie over eventuele bijwerkingen van medicatie.
Patiënten vinden dat zij soms te lang op de wachtlijst stonden.
Er kan betere informatie aan familie en/of naasten gegeven worden zodat zij de patiënt thuis goed kunnen verzorgen.

Gastvrijheid

De patiënten waarderen de gastvrijheid op de afdelingen met een 9.7. Voor de poliklinieken is dit een 9.4.