Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole
Almelo, 7 december 2018 12:00

Update 12-12-18: Situatie buikgriep (norovirus) geriatrie: normale bedrijfsvoering

Begin deze week constateerden we op afdeling 4 oost, locatie Almelo (psychiatrie/geriatrie), bij twee patiënten het norovirus. Update 12-12-18:  Vanaf maandag is er weer naar de reguliere situatie is toegewerkt. Bedrijfsvoering is weer als normaal, en de opnamestop voor de geriatrische helft van de afdeling 4 oost is inmiddels opgeheven. Uiteraard blijven we alert op eventuele symptomen.

 

Dinsdag 4 december constateerden we op afdeling 4 oost locatie Almelo (psychiatrie/geriatrie), bij twee patiënten het norovirus. Er zijn direct passende maatregelen getroffen om de geïnfecteerde patiënten goed te verzorgen en om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

 

Vraag en antwoord over buikgriep/norovirus

 

Wat is het buikgriep-/norovirus?

Norovirussen zijn kleine, zeer besmettelijke virussen die 'buikgriep' veroorzaken (een ontsteking van het maagdarmkanaal). Jaarlijks krijgen zo'n 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep waarvan ongeveer een half miljoen gevallen wordt veroorzaakt door het norovirus.

Is het norovirus besmettelijk?

Ja, norovirus is erg besmettelijk, het wordt overgedragen via de fecaal-orale route: dat wil zeggen dat de diarree en het braaksel de besmettelijke virusdeeltjes bevatten. Het norovirus wordt o.a. overgebracht via handen die na toiletbezoek niet of niet goed zijn gewassen. Als de besmette persoon voedsel klaarmaakt, kan het virus ook in het eten terecht komen en zo weer nieuwe personen infecteren. Daarnaast komen veel virussen in het riool terecht. Aangezien het virus behoorlijk stabiel is, kunnen bijvoorbeeld oesters en mosselen die in verontreinigd water zijn gekweekt ook norovirus bevatten.

Is het norovirus te behandelen?

Er is geen geneesmiddel tegen deze vorm van buikgriep. De symptomen gaan in de meeste gevallen vanzelf over na 1 tot 4 dagen. Het belangrijkste is dat de zieke voldoende vocht binnen krijgt om uitdroging te voorkomen. Als de zieke het kan verdragen kunnen kleine hoeveelheden licht voedsel worden gegeten. Het is beter om alcohol en koolzuurhoudende dranken te vermijden. Bij twijfel over het herstel kan de huisarts worden geraadpleegd.

Wie kunnen ziek worden van het norovirus en wie lopen extra risico? 

Voor zover bekend komt het norovirus alleen bij de mens voor. Bij jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakte afweer kunnen de klachten ernstiger zijn en aanzienlijk langer duren.

Is buikgriep hetzelfde als griep?

Nee, buikgriep en griep zijn totaal verschillende ziektes. De 'gewone' griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Buikgriep wordt veroorzaakt door norovirussen. De griepprik beschermt tegen het influenzavirus, niet tegen het norovirus en dus ook niet tegen buikgriep.

Wat moet ik doen als ik buikgriep heb?

Er is geen geneesmiddel tegen deze vorm van buikgriep. Het belangrijkste is dat je voldoende vocht binnen krijgt. Bij twijfel kan je het beste de huisarts raadplegen. Verder is het belangrijk dat iemand met buikgriep beseft dat hij of zij deze ziekte gemakkelijk kan overbrengen op anderen in de dagelijkse omgang of bij het klaarmaken van bijvoorbeeld een belegde boterham. Heel goed handen wassen dus! In huizen met zieken is het belangrijk om regelmatig het toilet schoon te maken en daarbij chloor te gebruiken. Vergeet ook de spoelknop en de deurknop niet!

Welke maatregelen kun je nemen om buikgriep te voorkomen (vanuit de thuissituatie)? 

Het is belangrijk dat iemand met buikgriep beseft dat hij of zij deze ziekte gemakkelijk kan overbrengen op anderen in de dagelijkse omgang of bij het klaarmaken van bijvoorbeeld een belegde boterham. Daarom zijn de volgende voorzorgsmaatregelen in huishoudens met een zieke belangrijk:

  • Laat de zieke persoon twee dagen na een buikgriep geen voedsel bereiden.
  • Voor iedereen op de afdeling geldt: goed handen wassen na toiletgebruik, voor voedselbereiding en voor het eten!
  • Zorgen dat de zieken indien mogelijk een apart toilet gebruiken. 
  • Maak regelmatig, in ieder geval driemaal per dag, het toilet schoon met een chlooroplossing. Maak schoon in de juiste volgorde van schoon naar vies. Vergeet daarbij niet de deurklink, de kraan en de spoelknop van het toilet schoon te maken. 
  • Was met braaksel of ontlasting bevuilde kleding of beddengoed op een zo hoog mogelijke temperatuur volgens een standaardwasprogramma.
Topzorg voor uw levenskwaliteit

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. U vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo. Meer informatie vindt u op zgt.nl.