Logo, terug naar Home
Scancontrole
Ziekenhuislocatie Almelo en Hengelo , 12 maart 2018 16:38

Update: opnamebeperking ZGT opgeheven, griepgolf houdt aan

Op dinsdag 6 maart werd bij ZGT een opnamebeperking ingesteld, door toedoen van een landelijke griepgolf. Deze opnamebeperking is vandaag, maandag 12 maart, opgeheven. De griepgolf houdt echter aan.

Vanwege het beddentekort hebben we vorige week moeten besluiten om enkele planbare operaties uit te stellen. Ook is er nauw contact geweest met andere ziekenhuizen en zorgaanbieders in de regio over eventuele doorplaatsing. Door deze maatregelen hebben we gedurende het afgelopen weekend de grote toestroom van acute patiënten goed kunnen opvangen. Ook zijn er inmiddels meer vrije bedden ter beschikking gekomen.

Dit heeft ertoe geleid dat we vanaf vandaag (maandag 12 maart) weer volgens de gebruikelijke bedrijfsvoering werken. De griepgolf is nog niet voorbij. We zien nog geen daling in de trend van het aantal patiënten met griep-gerelateerde klachten. We blijven daarom extra alert op de situatie.

Griepepidemie is landelijk probleem

In Nederland is er sprake van een griepgolf. Deze griepgolf houdt langer aan dan we gewend zijn. Dat betekent dat ziekenhuizen patiënten met griep-gerelateerde klachten langer en meer zien dan gebruikelijk.

Topzorg voor uw levenskwaliteit

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. U vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo. Meer informatie op zgt.nl en www.verzekerdvanzorgbijzgt.nl.