Mondkapje in ZGT verplicht Let op: het dragen van een mondkapje is voor alle patiënten, bezoekers en begeleiders vanaf 12 jaar in ZGT verplicht. (Bent u een mondkapje vergeten? Dan kunt u deze kopen bij de receptie.)
Almelo/Hengelo, 17 oktober 2020 09:29

Update tijdelijke opnamestop

Update 17 oktober

ZGT heeft weer voldoende beddencapaciteit beschikbaar om mensen, na behandeling op de eerste hulp, indien nodig op te kunnen nemen in de kliniek.

Update 15 oktober

ZGT kan tijdelijk geen nieuwe patiënten in de kliniek opnemen omdat onze maximale beddencapaciteit bereikt is. Dat betekent dat wij nog niet voldoende bedden beschikbaar hebben om nieuwe patiënten op te kunnen nemen. De opnamestop is een tijdelijke maatregel om de toestroom van nieuwe patiënten te kunnen beperken. Alle geplande reguliere zorg gaat grotendeels door en onze spoedeisende hulp en poliklinieken zijn gewoon geopend.

Toename coronapatiënten

De maximale beddencapaciteit is bereikt door een grote toename aan coronapatiënten waarvoor wij een extra isolatieafdeling hebben geopend. ZGT heeft op dit moment drie afdelingen vrij gemaakt voor de opvang van coronapatiënten in isolatie. Om hier voldoende personeel op in te kunnen zetten, moeten wij wel een deel van het OK-programma afzeggen of verschuiven. Dat betekent dat een deel van de niet spoedeisende operaties uitgesteld wordt. Patiënten worden hier persoonlijk over op de hoogte gebracht. Hierdoor komt personeel beschikbaar die we in kunnen zetten voor de zorg aan coronapatiënten.

Acute en oncologische zorg

De opvang van acute zorg (spoed en semi-spoed) gaan altijd door. Oncologische operatieve zorg wordt zoveel mogelijk ontzien en ook de dagbehandeling in Hengelo gaat zoveel mogelijk door. Daarnaast valt geboortezorg onder acute zorg, ook deze kan daarom doorgang vinden. 

Gaat mijn afspraak door?

Het uitgangspunt blijft dat de reguliere poliklinische zorg doorgaat. We proberen de reguliere zorg zo maximaal mogelijk in de lucht te houden en schalen alleen gedeeltelijk af wanneer de inzet van medewerkers en specialisten op andere plekken is vereist. Consulten worden daar waar mogelijk omgezet naar (beeld)belafspraken, we proberen het aantal fysieke contacten te beperken. 
Wij nemen contact met patiënten op wanneer hun afspraak, behandeling of operatie uitgesteld wordt. Wij vragen dan ook om niet zelf naar het ziekenhuis te bellen.