ZGT, 23 maart 2020 14:38

Verdergaande maatregelen coronavirus binnen ZGT

Het coronavirus (ook wel COVID-19 of SARS-CoV-2 genoemd) is momenteel een zeer actueel onderwerp. ZGT houdt het nieuws en de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Volg hier de laatste ontwikkelingen vanuit ZGT hieronder. Alle meest actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. Ook kunt u terecht bij het publieksinformatienummer via telefoonnummer 0800 - 1351 (bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur). 

Klik hier voor de veelgestelde vragen

Actuele berichten

Update 23 maart 16.00 uur

Oproep om regels bezoek en begeleiding na te leven

ZGT wil zo goed mogelijk voor onze patiënten en onze medewerkers blijven zorgen. Eerder pasten wij om deze reden onze regels voor bezoek en begeleiding aan. Met dit bericht willen wij nogmaals de oproep doen om deze na te leven.

De aangepaste regels zijn als volgt:

• Voor iederéén geldt (patiënten, bezoekers én begeleiders): Heeft u verkoudheidsklachten of koorts (meer dan 38 graden Celsius)? Kom dan niet naar het ziekenhuis!
• Wij laten géén bezoek toe bij patiënten met het coronavirus, of verdacht van het coronavirus.
• Er is maximaal één bezoeker per dag toegestaan bij (niet-corona)patiënten die zijn opgenomen op één van onze afdelingen. De bezoektijd voor deze bezoeker is van 18.00 tot 20.00.
• De bezoeker van een patiënt op een verpleegafdeling neemt géén begeleider mee naar binnen in het gebouw. Deze verzoeken wij buiten (of in de auto) te wachten.
• Voor onze polikliniek geldt: voor iedere patiënt met een afspraak mag maximaal één begeleider mee.

Er zijn enkele uitzonderingen op specifieke afdelingen:

• Voor onze kinderverpleegafdeling geldt dat er één ouder per 24 uur bij het kind mag blijven.
• Op de afdeling moeder & kind mogen beide ouders aanwezig zijn.
• Op de afdeling neonatologie mogen beide ouders aanwezig zijn.
• Mocht een patiënt terminaal zijn, dan kunnen bezoekers in overleg met de afdeling afspraken maken over bezoek.

Update 20 maart 16.50 uur

Online afspraak maken tijdelijk niet mogelijk

Vorige week heeft ZGT besloten om een aantal operaties en poliklinische afspraken af te zeggen. Zo proberen we om sociaal verkeer binnen het ziekenhuis zo veel mogelijk te beperken, in verband met het coronavirus.

Op dit moment is het niet langer mogelijk om via MijnZGT zelf online een afspraak in te plannen. Dit om te voorkomen dat we u ten tijde van de online gemaakte afspraak wederom af moeten bellen. Wanneer uw afspraak wordt verplaatst, of wordt omgezet naar een belafspraak, nemen wij contact met u op.

Update 20 maart 14.15 uur

Vrijwilligersactiviteiten stopgezet

Op dit moment heeft ZGT alle vrijwilligersactiviteiten stopgezet om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent onder andere dat de pendelbus en de shuttles niet rijden.

We willen het sociaal verkeer in ons ziekenhuis zo veel mogelijk beperken om ons personeel, vrijwilligers en uiteraard de bezoekers en patiënten te beschermen.

Update 19 maart 18.15 uur

ZGT plaatst tent om verspreiding coronavirus tegen te gaan

ZGT plaatst vrijdagochtend buiten de spoedeisende hulp van ZGT-locatie Almelo een tent, waar we patiëntenstromen gaan scheiden. Dat moet de kans op besmetting van andere patiënten en het ziekenhuispersoneel verkleinen.

Patiënten die zich bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis melden, worden eerst in de tent onderzocht. Onze medewerkers schatten vervolgens in of iemand mogelijk besmet is met het virus. De tent moet ervoor zorgen dat patiënten met een mogelijke coronabesmetting apart worden gehouden van de overige patiënten. Uiteindelijk zal iedere patiënt passende hulp krijgen die aansluit bij zijn of haar zorgbehoefte.

Update 17 maart 9.30 uur

Bezoek polikliniek met één begeleider

Brengt u een bezoek aan onze polikliniek voor een afspraak dan mag u niet meer dan één begeleider meenemen. ZGT moet deze maatregel nemen om zoveel mogelijk het sociaal verkeer in ons ziekenhuis te beperken.

Update 16 maart 15.30 uur

Spreekuren polikliniek

Momenteel ontvangen wij een hoop vragen over of de spreekuren op de poliklinieken door gaan. Momenteel wordt er per afdeling gekeken of afspraken door kunnen gaan. Wanneer uw afspraak wordt verplaatst, of wordt omgezet naar een belafspraak, nemen wij contact met u op.
Ons verzoek is om niet zelf te gaan bellen over uw afspraak. Dus heeft u geen telefoontje gehad? Dan gaat uw afspraak gewoon door.

Update 16 maart  10.00 uur

Aanpassing bezoektijden: één bezoekuur per dag bij ZGT

Het ziekenhuis is een omgeving met veel kwetsbare mensen. Om onze patiënten en medewerkers te beschermen tegen virussen gaan we binnen ZGT zoveel mogelijk het sociaal verkeer beperken en spreiden. Dit betekent dat het bezoekuur voor patiënten wordt teruggebracht naar één keer per dag en wel tussen 18.00 en 20.00 uur.
Ook is de regel om maximaal één bezoeker per dag aan het bed van patiënten toe te laten nog altijd van kracht.

Uitzonderingen op deze maatregel zijn de kinderafdeling en de afdeling Moeder & Kind Op de kinderafdeling mag één ouder 24 uur per dag aanwezig zijn en op de afdeling Moeder & Kind mogen beide ouders aanwezig zijn.

Mocht een patiënt terminaal zijn, dan kunnen bezoekers in overleg met de afdeling afspraken maken over beperkt bezoek.

Update 13 maart 11.40 uur

Verdergaande maatregelen corona binnen ZGT

De landelijke ontwikkelingen en maatregelen rondom corona hebben ook effect op onze organisatie. ZGT heeft besloten verdergaande maatregelen te treffen in de voorbereiding op een mogelijke toename van corona-besmettingen.

Het ziekenhuis is een omgeving met veel kwetsbare mensen. Om het risico op besmetting met het COVID-19 virus binnen het ziekenhuis zoveel mogelijk te voorkomen gaan we mensen met een mogelijke verdenking al eerder isoleren. Dat betekent een grotere druk op onze voorraden. Om beddencapaciteit, personeel en materialen zo efficiënt mogelijk in te zetten gaan we vanaf maandag een deel van onze geplande operaties afzeggen. Per dag wordt bekeken welke operaties verplaatst kunnen worden. Wij zeggen de operaties af om voldoende kamers vrij te houden voor patiënten die we in isolatie moeten verplegen. Patiënten die het betreft worden persoonlijk door ons geïnformeerd. Hierdoor zijn we goed toegerust mochten er meer besmettingen in Twente komen.

Verspreiding voorkomen

We nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Patiënten die binnen komen met een verdenking van Corona nemen we in isolatie op. Zo komen deze patiënten niet in contact met andere patiënten.
Om onze patiënten en medewerkers te beschermen tegen virussen laten we nu zo min mogelijk mensen van buiten het ziekenhuis toe. Wij vragen al onze patiënten daarom vriendelijk om maximaal één bezoeker per dag aan het bed toe te laten. Ook kijken we naar de mogelijkheden om polibezoeken te beperken en waar mogelijk te vervangen door belafspraken
Wij vragen iedereen die klachten heeft zoals hoesten, benauwdheid of koorts, het bezoek aan ZGT, indien mogelijk, even uit te stellen tot de klachten geheel weg zijn. Neem telefonisch contact op met uw huisarts als uw klachten verergeren.
Wij begrijpen dat deze maatregelen veel impact hebben op onze patiënten en bezoekers. Uw veiligheid en die van onze medewerkers staan voorop.

Eerder hebben we binnen ZGT afgesproken dat we voorlopig geen handen meer schudden met patiënten en bezoekers. Dit met het oog op extra hygiëne, in verband met het coronavirus. 
Ook gaat de open dag van ZGT op zaterdag 21 maart 2020 uit voorzorg niet door.

Klik hier voor de veelgestelde vragen