Verpleegkundigen lopen in de gang

Waardevolle verbinding wetenschap en zorgpraktijk

ZGT en de Universiteit Twente (UT) werken nauw samen op gebied van onderzoek en ontwikkeling van oplossingen voor gepersonaliseerde, patiëntgerichte zorg. Deze samenwerking wordt versterkt door de aanstelling van twee medisch specialisten van ZGT als Associate Professor bij de UT.

Door de aanstelling van onze medisch specialisten kunnen we onze medische kennis nog beter verbinden aan het technisch onderzoek en haar ontwikkelingen. Hierdoor kunnen we ook in de toekomst onze patiënten nog beter helpen en verzorgen. Wetenschap neemt al een prominente plaats in binnen ons ziekenhuis. Met deze aanstellingen wordt deze verbinding nog sterker.

Zorg voor oudere patiënten met een fractuur

Traumachirurg Han Hegeman houdt zich binnen de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica vooral bezig met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van traumachirurgie bij kwetsbare ouderen: “Doel is om de zorg voor de oudere patiënt met een fractuur te verbeteren door de inzet van nieuwe technieken die de uitkomst van de behandeling kunnen optimaliseren”, licht Hegeman toe.
Zo werkt hij aan technologieën die het herstel monitoren en de patiënt begeleiden om zelf de regie te houden in het herstelproces.

Daarnaast gaat Hegeman door middel van zogeheten machine learning technieken onderzoeken of de uitkomst van een behandeling beter voorspeld kan worden om zo tot betere besluitvorming te komen. “Slim gebruik maken van de grote hoeveelheid aan beschikbare data biedt mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg voor onze (oudere) patiënten nog beter te maken”.

Doorontwikkeling medische beeldvorming

Radioloog Jeroen Veltman gaat zich binnen de faculteit Technische Natuurwetenschappen verder toeleggen op de doorontwikkeling van medische beeldvorming. Hier gaat het met name om het ontwikkelen van beeldvormende diagnostiek en radiologische interventies in het onderzoek naar borst- en prostaatkanker. Voorbeeld hiervan is de biopsierobot bij borstkanker.
“Deze nieuw ontwikkelde technieken helpen om bijvoorbeeld afwijkingen in de borst eerder en beter vast te kunnen stellen”, aldus Veltman.

Wetenschap steeds vanzelfsprekender

Beide specialisten zijn al gestart met hun werkzaamheden voor de UT. De eerste ervaringen zijn zeer positief. De meerwaarde van de verbinding tussen de zorg en technologisch onderzoek en onderwijs is al duidelijk merkbaar. Wetenschappelijk denken op de werkvloer in de zorg wordt steeds vanzelfsprekender.