Verpleegkundigen lopen in de gang

Winnaars Pioneers in Health Care Innovatiefonds vouchers

Op donderdag 19 januari zijn bij hogeschool Saxion in Enschede voor de 9e keer de Pioneers in Health Care Innovatiefonds vouchers toegekend aan de 11 winnende onderzoeksprojecten in Oost-Nederland.

Vanuit ZGT zijn een aantal collega's beloond met een voucher: Drs. Wouter ten Cate, Dr. Kilian Kappert, Nadia Nijhuis MSPT, Sandra Braunius MSPT, Anita Reekers MSPT, Ilse Hoepman MSPT, Dr. Angelique Veenstra-van Nieuwenhoven MD, Annemarie van der Steen MD, Ad Claassen MD, Dr. Martijn Lutke Holzik, Dr. Claudia Manzini MD, Dr. Daniel Evers, Dr. Ellen van der Gaag.

Met dit innovatiefonds stimuleren hogeschool Saxion, de Universiteit Twente (UT), MST, Deventer Ziekenhuis, ZGT en Reggeborgh de duurzame samenwerking tussen de wereld van nieuwe technologie en de medische praktijk. Hierbij ligt de focus op de toepassing van nieuwe technologie in de zorg, die leidt tot patiëntvriendelijkere en betere zorg.

Fotocredit: Dennis Moekotte


Anka Mulder, voorzitter College van Bestuur van Saxion: “Als gezamenlijke partners van het PIHC Innovatiefonds hebben we dit jaar voor de 9e keer vouchers mogen uitreiken aan onderzoekers en zorgprofessionals van regionale onderzoeksprojecten die ertoe doen voor een betere patiëntenzorg. Het is ontzettend waardevol dat de onderzoekers van de UT en Saxion samen met clinici in de ziekenhuizen werken aan nieuwe technologieën in de gezondheidszorg. Mooie samenwerkingsinitiatieven die we willen blijven stimuleren.”

Dr. Mirre de Noo, directeur Reggeborgh Medical: “Wij vinden het belangrijk dat gezondheidszorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen. Daarom ondersteunen wij landelijk verschillende onderzoeken in diverse ziekenhuizen. Vanwege onze Twentse roots spreekt het regionale karakter van het PIHC Innovatiefonds ons natuurlijk extra aan. De samenwerking tussen de regionale ziekenhuizen en kennisinstellingen is uniek en zeer productief. Reggeborgh draagt samen met hen, graag bij aan innovatie in de zorg deze regio.”

Ontwikkeling en toepassing van technologie die bijdraagt aan een betere gezondheid

Projectmanager van het PIHC Innovatiefonds Jojanneke Schuiling-Jukes, verbonden aan het Technisch Medisch Centrum van de UT: “In deze projecten wordt bijvoorbeeld technologie ontwikkeld die artsen kan ondersteunen bij het vaststellen van de juiste diagnose of een nauwkeurigere behandeling. Ook de doelmatigheid van een therapie wordt bestudeerd: heeft deze patiënt wel baat bij deze aanpak? De artsen geven input aan de onderzoekers bij het ontwikkelen van de technologie en ook patiënten worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van technologie die zij zelf gaan gebruiken. Alle betrokkenen kijken met een andere bril naar de oplossing, en deze samenwerking wordt door onderzoekers en clinici als heel waardevol ervaren.”

Samenvatting van de onderzoeken

De ontwikkeling van het ‘Twents voet model’
Voetreconstructies bij Charcot voeten of neuromusculaire aandoeningen worden grotendeels op het timmermansoog uitgevoerd. De regel is: Als het lijkt op een normale voet, dan is het goed. Het probleem is dat de chirurg geen objectieve inschatting kan maken van de krachtenverdeling na reconstructie. In dit project creëren wij het “Twents voet model”, een model van benige en weke delen op basis van een dataset met MRI-scans en dynamische data. Dit model wordt vervolgens gebruikt voor chirurgische planningen met de postoperatieve drukverdeling in gedachten. De nieuwe regel: “Als het lijkt op de Twentse voet, dan is het goed.”

Drs. Wouter ten Cate (ZGT)
, Dr. Elgun Zeegers (MST), Ir. Edsko Hekman (UT), Dr. Kilian Kappert (ZGT), Dr. Femke Schröder (UT; MST).


FEM-BASES: Functionele Echo Metingen aan de Bekkenbodem en Anale Spieren: een Explorerende Studi
Binnen dit project richten we ons op de ontwikkeling, optimalisatie en klinische implementatie van een functionele echo meting tool (FEM-tool) waarmee de functie van de bekkenbodemspieren gekwantificeerd kan worden. Bekkenfysiotherapie werkt niet voor alle patiënten met verzakkingklachten. Middels de FEM-tool proberen we effectiviteit voor de start van de therapie inzichtelijk te maken. De nieuwe tool heeft potentie om de verschillende disciplines binnen de bekkenbodemzorg, fysiotherapeuten, gynaecologen en chirurgen, in staat te stellen om de functie van de bekkenbodemspieren in hun besluitvorming en patiëntcounseling mee te nemen. Om daarmee de bekkenbodemzorg in Twente een koppositie binnen Nederland te doen innemen.

Dr. ir. Frieda van Limbeek-van den Noort (UT), Dr. Anique Bellos-Grob (UT), Prof. dr. ir. Chris de Korte (UT), Nadia Nijhuis MSPT (ZGT), Sandra Braunius MSPT (ZGT), Anita Reekers MSPT (ZGT), Ilse Hoepman MSPT (ZGT), Marleen Wieffer-Platvoet MSPT (MST), Marjolijn Lutke Holzik-Mensink MSPT (MST), Dr. Angelique Veenstra-van Nieuwenhoven MD (ZGT), Annemarie van der Steen MD (ZGT), Ad Claassen MD (ZGT), Dr. Martijn Lutke Holzik (ZGT), Dr. Claudia Manzini MD (Diakonessenziekenhuis Utrecht).


Patients-like-me’ dashboard bij borstkankerzorg: optimalisatie en evaluatie van een samen beslissen interventie voor gepersonaliseerd behandeladvies

Van alle vrouwen krijgt 1 op de 7 borstkanker. De keuze voor een behandeling is nu vooral gebaseerd op prognose. Lange-termijn-uitkomsten, zoals pijn of vermoeidheid, zouden echter ook moeten meewegen bij de keuze voor de best passende behandeloptie. Momenteel is deze uitkomst data echter onvoldoende inzichtelijk voor patiënt en behandelaar. In dit project werken we aan de doorontwikkeling van een innovatief digitaal data-gedreven Patients-Like-Me (PLM)-dashboard om samen beslissen over borstkankerzorg te ondersteunen en te personaliseren. Hierin worden zowel prognose als real-world lange-termijn uitkomsten meegenomen. Ook evalueren we het PLM-dashboard in een pilotstudie met 20 borstkankerpatiënten.

Dr. Anneriet Dassen (MST), Dr. Daniel Evers (ZGT), Prof. dr. Sabine Siesling (UT), Dr. Nelly van Uden (Santeon), Dr. Annemieke Konijnendijk (Santeon), Drs. Anne Vogelaar (Santeon).


Dieet van onbewerkte voeding ondersteund met een app als onderdeel van de kinderobesitaszorg
De huidige obesitaszorg voor kinderen is gericht op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl, door vermindering van energie-intake en verhoging van energieverbranding. Dit leidt veelal echter niet tot het gewenste resultaat. Professionals pleiten voor een dieet van onbewerkte voeding, i.p.v. energiebeperking. Daarnaast vragen kinderen en ouders om intensieve, laagdrempelige begeleiding bij deze gedragsverandering. Het doel van dit project is om, samen met eindgebruikers, het huidige obesitasbehandelprotocol te optimaliseren met daarin een dieet van onbewerkte voeding en een prototype van een app te ontwikkelen die intensieve ondersteuning biedt aan kinderen en hun ouders bij het proces van gedragsverandering.

Dr. Marloes Postel (Saxion), Dr. Ellen van der Gaag (ZGT), Drs. Joanne Goorhuis (MST), Dr. Marjolein Brusse-Keizer (MST), Dr. Marjolein den Ouden (Saxion), Dr. ir. Jos Thalen (Saxion), Dr. ir. Danny Plass (Saxion), Matthijs van Veen (Saxion), Dr. Marloes Vermeer (ZGT), Prof. dr. Vera Araujo-Soares (UT).