ZGT, 28 november 2019 15:22

ZGT BEWEEGT van start

Per oktober 2019 is het Zorg voor Morgen-project ZGT BEWEEGT gestart. ZGT BEWEEGT is onderdeel van waardegedreven zorg en geïnitieerd vanuit de afdeling fysiotherapie. Het doel van ZGT BEWEEGT is om patiënten opgenomen binnen ZGT meer dan 25% van de dag fysiek actief te laten zijn binnen de mogelijkheden van de individuele patiënt.

 

Om dit te bereiken, is het project onderverdeeld in drie pijlers. Te weten:

  • Educatie voor zowel patiënten en naasten als zorgprofessionals.
  • Een beweegvriendelijke omgeving.
  • Activiteiten die het bewegen bevorderen.

 

We starten het project op de afdelingen 5 Noord en 5 Oost locatie Almelo. Succesvolle interventies worden snel doorgezet naar de andere verpleegafdelingen en/of poliklinieken.

 

Acties waaraan gedacht kan worden, zijn:

  • Educatie voor patiënten en naasten middels o.a. folders, posters en deurhangers.
  • Een beweegbord en/of dagschema per patiënt.
  • Per verdieping huiskamers/beweegruimtes realiseren.
  • Ziekenhuisbreed opzetten van lunch- en beweeggroepen.
  • Implementatie van de serious game en andere Ehealth-toepassingen.

 

De meetresultaten waarop deze acties worden beoordeeld zijn: beweeggedrag van patiënten, handelen door zorgprofessionals, opnameduur, ontslagbestemming, aantal heropnames en patiënttevredenheid.

Uiteraard wordt deze verwachte uitkomsten door meerdere factoren bepaald en hebben we een regiovisie nodig die hieraan bijdraagt. Echter begint iedere stap naar nog betere zorg bij de zorgprofessional en patiënt zelf.