Verpleegkundigen lopen in de gang

ZGT en Siemens Healthineers verlengen partnership voor innovatieve zorg patiënten

De samenwerking tussen ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) en Siemens Healthineers wordt met 10 jaar verlengd én uitgebreid met PET-CT. Daardoor blijft de kwaliteit van zorg en de veiligheid voor patiënten gewaarborgd. In 2010 was ZGT het eerste ziekenhuis in Nederland dat een partnership startte met Siemens Healthineers.

Bij ZGT (met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo) staat kwaliteit en veiligheid van patiënten voorop door een innovatieve benadering van zorg. Om daar invulling aan te geven, ging ZGT in 2010 een partnership aan van tien jaar met Siemens Healthineers dat ervoor zorgt dat de beeldvormende systemen op de afdeling radiologie altijd up-to-date zijn door systemen tijdig te vervangen of upgrades door te voeren. Ook onderhoud, certificering, stralingshygiëne, training van gebruikers en workflow optimalisatie maken deel uit van de samenwerking.


Flexibiliteit

Dankzij het flexibele onderhouds- en vervangingsplan is ZGT in staat om tijdig in te springen op nieuwe ontwikkelingen en technologische innovaties. Zo kon ZGT in de eerste jaren van het contract een MRI-scanner sneller vervangen en daarmee anticiperen op de toename van het aantal onderzoeken. Flexibiliteit wordt ook gewaarborgd door de Clinical freedom of choice: de vrijheid om voor de best passende specificaties te kiezen. Ook als het een systeem van een andere leverancier betreft, zorgt Siemens Healthineers vervolgens voor aanschaf en onderhoud.


Uitbreiding

Om de kwaliteit van zorg te verhogen is in innovatie geïnvesteerd voor aanvullende beeldvormende apparatuur voor diagnostiek en behandeling. Zo werd in 2018 een hybride OK op de locatie in Almelo in gebruik genomen. Het beeldvormende systeem is voorzien van een unieke robotarm die om de patiënt kan bewegen en haarscherpe beelden maakt. Vaatchirurgen en radiologen kunnen daarmee zeer precies te werk gaan bij het opsporen en opereren van bloedvaten.


Procesverbetering

Ook zijn er stappen gezet in de verbetering van processen, onder andere op de Spoedeisende hulp (SEH). Daardoor kan een snellere en betere diagnose gesteld worden van traumapatiënten. Sinds kort staat op de SEH ook een uniek röntgensysteem dat 3D-beelden maakt voor nog betere diagnostiek en de voorbereiding op een chirurgische ingreep.


Samenwerking UT

Binnen het partnership wordt er ook samengewerkt met de Universiteit Twente (UT) om innovaties te ontwikkelen die de zorg voor patiënten naar een hoger plan tillen. Te denken valt aan een oplossing om nauwkeuriger een biopt te nemen (stukje weefsel). Hoe nauwkeuriger een arts een biopt kan nemen, hoe minder belastend het is voor een patiënt.


Uitgangspunten

ZGT is dermate tevreden over het partnership, dat het besloot tot verlenging én uitbreiding. Bij de vernieuwde overeenkomst zijn de uitgangspunten nog altijd hetzelfde: het volledig ontzorgen van de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde, continuïteit én veiligheid waarborgen en kwaliteit van zorg voor patiënten leveren. Daarbij is goed gekeken welke beeldvormende logistiek het best past bij de profielen van de locaties in Hengelo en Almelo.

ZGT en Siemens Healthineers hebben voor de toekomst verregaande plannen om diagnostiek nog dichter bij de patiënt te brengen in zogenaamde 1,5 lijns concepten.

Wolter Odding, lid Raad van Bestuur ZGT: “Terugkijkend op 10 jaar goede samenwerking en ondersteuning zijn we blij dat ZGT opnieuw samen met Siemens in partnership zal optrekken voor de radiologie, inclusief nucleaire geneeskunde. Kees Smaling, CEO van Siemens Healthcare Nederland: “Wij zijn trots dat ZGT de samenwerking voortzet waardoor we kunnen bijdragen aan innovatieve, zinnige zorg voor de patiënten in de regio.”