Verpleegkundigen lopen in de gang

ZGT onthult coronakunstwerk op de dag van de verpleging

Donderdag 12 mei is de dag van de verpleging en volgens traditie in ZGT ‘de dag van de medewerker’. Dit jaar een bijzondere editie, want het coronakunstwerk werd onthuld. Het kunstwerk bestaat uit twee vergelijkbare beelden, één in Almelo en één in Hengelo. De beelden, gemaakt door Frieda Waanders zijn een eerbetoon aan de medewerkers van ZGT. Voor hen die bijgedragen hebben aan het bestrijden van de coronacrisis en het verlenen van zorg, aan het bed bij de patiënt en op de achtergrond in ondersteunende functies. Afgelopen twee jaren, nu en in de toekomst.

Voor en door medewerkers
Medewerkers hebben meegedacht, meegekeken en meebeslist in dit kunstwerk en daarmee is het een kunstwerk voor en door medewerkers. Het is een eerbetoon aan een moeilijke periode maar vooral ook aan hoe we dat samen hebben gedaan en hoe we dat nog steeds doen. De onthulling werd gedaan door twee medewerkers van de IC en een lid van de cliëntenraad.

Gedeelde zorg
De naam van het werk is “Gedeelde zorg”. Het ontwerp verbeeldt 2 gestileerde gezichten, met het voor coronatijd typerende mondkapje. Beide gezichten deels verbonden door een golvende lijn in het midden, de golf van de corona pandemie. De gezichten kun je vanuit verschillende rollen zien: de zorgmedewerkers uit alle lagen, de bezoekers en natuurlijk de beide ziekenhuizen. Allen zelfstandig, maar toch een eenheid in deze crisis. De bal in het midden doet natuurlijk denken aan het corona virus, maar staat vooral symbool voor de patiënt centraal, omringd door zorg, samengebalde energie en gedeelde capaciteiten.

Meer info over Frieda’s werk? Kijk op haar website: friedawaanders.nl/zgt