Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole
ZGT, 9 november 2018 09:39

ZGT op plaats 31 in AD Ziekenhuis Top 100

Op vrijdag 9 november 2018 publiceerde het Algemeen Dagblad (AD) de jaarlijkse Ziekenhuis Top 100. Waar ZGT vorig jaar een forse stijging maakte van plek 62 naar plek 15, daar is nu sprake van een terugval. ZGT staat dit jaar op plek 31 op een lijst van ‘streekziekenhuizen’, daar waar vorig jaar alle ziekenhuizen in één complete lijst werden weergegeven.

In de Ziekenhuis Top 100 worden alle ziekenhuizen beoordeeld op verschillende criteria, waaronder de kwaliteit van de verpleging, operaties en veiligheid. Deze lijst is gebaseerd op de resultaten van 2017. We zullen deze resultaten nader analyseren ter verbetering van onze zorg. Onderdelen waar we goed op scoren zijn het aantal prostaatverwijderingen, de screening op bloedvergiftiging en het tijdig toedienen van antibiotica. Belangrijke aandachtspunten waar winst valt te behalen zijn onder meer: Aantal pijnmetingen na operaties, screening op verwardheid, het aantal her-operaties na pacemaker implantaties en het aantal complicaties na het verwijderen van de galblaas.

“We werken voortdurend aan de kwaliteit van onze patiëntenzorg, op alle fronten”, geeft bestuursvoorzitter Ton Ruikes aan. “Daarom is het jammer om te zien dat we zijn gedaald op de lijst. Maar we moeten ons ook beseffen dat kwaliteit van een ziekenhuis niet met select aantal indicatoren compleet in kaart kan worden gebracht. Er zijn talloze factoren die kunnen vaststellen of een ziekenhuis goede kwaliteit levert. Deze nemen we allemaal serieus. Er bestaan immers talloze ziektebeelden en daarbij behorende behandelingen.”

ZGT heeft zijn eigen kwaliteitscijfers goed in beeld. Deze worden kritisch geanalyseerd om te kijken waar en hoe er winst te behalen valt. “Op basis van de resultaten die hieruit komen bepalen we op welke onderwerpen we een verbetertraject inzetten. Dit doen we samen met de specialismen. Dit is een doorlopend proces en we blijven hiermee doorgaan. We zien dit jaar alweer een verbetering van de resultaten”, aldus Ruikes.

Zo heeft ZGT de pijnmetingen na de operaties in 2018 al omhoog weten te schroeven van 89% naar 93%. “Ook moeten we er rekening mee houden dat ZGT een centrum is voor complexe obesitaspatiënten. Bij deze patiënten ligt de kans op een complicatie bij een galblaasverwijdering bijvoorbeeld hoger.”

In deze editie van de Ziekenhuis Top 100 heeft het AD er voor gekozen om de rangschikking op te splitsen in algemene ziekenhuizen en topklinische ziekenhuizen. In beide lijsten werden dezelfde indicatoren gemeten.