ZGT, 8 november 2019 08:26

ZGT op plaats 39 in AD Ziekenhuis-ranglijst

Vandaag publiceerde het Algemeen Dagblad (AD) de jaarlijkse Ziekenhuis Top 100. In de Ziekenhuis Top 100 van het AD worden ziekenhuizen beoordeeld op verschillende criteria van het jaar 2018. Vorig jaar stond ZGT op plek 31, nu op plek 39 van de algemene ziekenhuizen.

 

“Altijd vervelend om laag te scoren, maar rotsvast vertrouwen in onze kwaliteit en mensen”  

Bestuursvoorzitter Hilde Dijstelbloem: “Het is altijd vervelend om laag te scoren op zo’n ranglijst, omdat hierdoor een beeld kan ontstaan dat wij geen goede zorg zouden leveren. Het tegendeel is waar. Ik heb een rotsvast vertrouwen in onze kwaliteit en onze mensen. Tegelijkertijd houdt het ons ook scherp. Want waar het beter kan, daar zetten we verbeteracties op in. Een aantal onderdelen waar we laag op scoren in deze ranglijst van 2018, heeft betrekking op de wijze van registratie. De aanpassingen die dit jaar zijn gedaan op dit vlak, zien we ook direct terug in de actuele cijfers van 2019. Natuurlijk kijken we ook op welke onderdelen de zorg daadwerkelijk nog beter kan. Dat nemen we zeer serieus. Daar zijn we iedere dag mee bezig - met het hele ziekenhuis - en daar gaan we onverminderd mee verder.”

 

Over Ziekenhuis Top 100

In de Ziekenhuis Top 100 van het AD worden ziekenhuizen beoordeeld op verschillende criteria. Deze lijst is gebaseerd op een aantal criteria van het jaar 2018. Onderdelen waar ZGT goed op scoort zijn onder andere pijnmetingen bij patiënten en screenen op ernstige verwardheid bij patiënten. Aandachtspunten die uit de AD-lijst naar voren komen betreffen medicatieverificatie, behandeling van ondervoeding en complicaties na een ingreep aan de verwijde buikslagader. Deze zaken verdienen enige toelichting.

 

Medicatieverificatie

Bij patiënten vindt bij opname en ontslag medicatieverificatie plaats om te zorgen voor het meest actuele medicatieoverzicht. In het daadwerkelijk vastleggen daarvan zagen we in ons ziekenhuis ruimte voor verbetering. Daarin hebben we de afgelopen periode ook goede stappen voorwaarts gezet. We merken nu dat we op dit onderdeel veel meer ‘in control’ zijn. Bovendien wordt het registratieproces straks eenvoudiger voor onze zorgprofessionals, waardoor we verwachten een verdere verbetering te gaan zien.

 

Behandeling bij ondervoeding

In de behandelingen van patiënten waarbij sprake is van ondervoeding, hebben we de afgelopen periode belangrijke stappen gezet. Wij zagen namelijk zelf ook dat dit kon worden verbeterd. Naast optimalisatie van de registratie en meer aandacht voor dit onderwerp in het ziekenhuis, is de diëtist bij de behandeling van alle ondervoede patiënten betrokken.

 

Ingreep verwijde buikslagader

In de AD-lijst is sprake van een bovengemiddelde score op het percentage complicaties bij patiënten die een ingreep aan een verwijde buikslagader ondergaan. We zijn als ZGT een groot vaatchirurgie-centrum in de regio en doen dus ook relatief veel van dergelijke ingrepen. We gaan daarbij niet alleen in de operatiekamer zeer nauwkeurig te werk, maar ook in de registratie van eventuele complicaties. Of dat de reden is dat het percentage bovengemiddeld is, gaan we onderzoeken. Als blijkt dat er op andere vlakken verbetering nodig is, dan gaan we daar uiteraard mee aan de slag.